Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Na podstawie Uchwały Nr 59 Senatu ZUT z dnia 29.06.2009 r., Została powołana Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024.

Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Przewodniczący:

 • dr inż. Piotr Popiel – pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

Członkowie:

 • dr inż. Piotr Brzozowski - pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji
 • dr inż. Ewa Silicka
 • dr inż. Bartosz Bogusławski

Zadania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Zadania oraz tryb pracy wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia określone są odpowiednio w § 9 oraz § 10 załącznika do Zarządzenia nr 194 Rektora ZUT z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia.

Do zadań wydziałowej komisji należy:

 1. Współudział w tworzeniu systemu zapewniania jakości kształcenia,
 2. Kumulacja i przetwarzanie informacji dotyczących wdrażania systemu jakości kształcenia,
 3. Wdrażanie decyzji podjętych przez uczelnianą komisję ds. jakości kształcenia,
 4. Analiza stopnia osiągniętych efektów uczenia się na podstawie wydziałowych raportów,
 5. Przeprowadzanie analiz niezbędnych do oceny jakości kształcenia,
 6. Opracowanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania z wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia.

Sprawozdania z osiągnięcia efektów kształcenia/uczenia się

Sprawozdania z Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Pliki do pobrania

 • Zarządzenie nr 194 Rektora ZUT z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia