Rada Dyscypliny 2020-2023

Rada dyscypliny naukowej – Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport

Skład osobowy rady ILGiT
prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska – przewodnicząca
dr hab. inż. Włodzimierz Rosochacki, prof. ZUT – zastępca
prof. dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk
prof. dr hab. inż. Magdalena Janus
prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki
prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer
prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik
dr hab. inż. Ludmiła Filina-Dawidowicz, prof. ZUT
dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. ZUT
dr hab. inż. Paweł Mieczkowski, prof. ZUT
dr hab. inż. Teresa Rucińska, prof. ZUT
dr hab. inż. Paweł Sikora, prof. ZUT
dr hab. inż. Alicja Sołowczuk, prof. ZUT
dr hab. inż. Tomasz Wróblewski, prof. ZUT
dr inż. Małgorzata Abramowicz
dr inż. Roman Bednarek
dr inż. Jarosław Błyszko
dr inż. Robert Jurczak
dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka
dr inż. Rafał Nowak
dr inż. Szymon Skibicki
dr inż. Piotr Trojanowski
dr inż. Hanna Weber – sekretarz
dr inż. Adam Zieliński
dr inż. Krzysztof Żarkiewicz