Inżynieria Środowiska

Przewody doktorskie z dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

Imię i nazwisko

Jednostka org.

Data wszczęcia postępowania

Promotor

Termin obrony rozprawy doktorskiej

Streszczenie rozprawy doktorskiej i autoreferat

Recenzje rozprawy doktorskiej

2020