Opinie Rady Dyscypliny

Opinia nr 1/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 17 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Telesińskiego na członka reprezentującego Radę Dyscypliny Naukowej Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka w Radzie Szkoły Doktorskiej - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  101 kB)


Opinia nr 2/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 17 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o wyznaczenie dr hab. inż. Małgorzaty Hawrot-Paw, prof. ZUT na promotora rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Magdaleny Sąsiadek - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  72 kB)


Opinia nr 4/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 19 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska profesora w Katedrze Inżynierii Sanitarnej na Wydziale Budownictwa i Architektury - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  109 kB)


Opinia nr 5/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 19 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska profesora uczelni w Katedrze Budownictwa Wodnego na Wydziale Budownictwa i Architektury - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  109 kB)


Opinia nr 6/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 16 lipca 2020 r. w sprawie rekomendacji składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr inż. Edyty Saran - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  279 kB)