Laboratoria betonów specjalnych

Laboratoria betonów specjalnych

 NAZWA PROJEKTU

 Utworzenie kompleksu laboratoriów betonów specjalnych na WBiIŚ ZUT w Szczecinie

 CEL PROJEKTU

 Celem projektu jest modernizacja istniejących pomieszczeń znajdujących się na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska pod kątem utworzenia kompleksu laboratoriów betonów specjalnych, obejmujących specjalistyczne pracownie.

 PRZEDMIOT PROJEKTU

 W ramach projektu zostanie przeprowadzona modernizacja pomieszczeń w celu utworzenia:

1. Pomieszczenia podziemia - zostaną zaadaptowane na dwie pracownie: pracownie badań reologicznych oraz pracownie badań fizykochemicznych;

2. Pomieszczenie nr 2 - zostanie zaadaptowane na pracownie badań nad ścieralnością;

3. Pomieszczenie nr 5-7 - zostaną zaadaptowane jako pomieszczenie techniczne cięcia i przygotowania próbek, a także pomieszczenie pracownika;

4. Pomieszczenia 14-18 - zaadaptowane zostaną jako zaplecze techniczne i pomieszczenia kondycjonowania próbek;

5. Pomieszczenia 36 i 37 - zaadaptowane zostaną jako pracownia diagnostyki konstrukcji.

W ramach inwestycji przewidziane jest wykonanie kompleksowej modernizacji, obejmującej roboty ogólnobudowlane, przebudowę istniejącej instalacji elektrycznej, przebudowę lub wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowę lub wykonanie wentylacji wraz z klimatyzacją oraz przebudowę lub wykonanie instalacji teletechnicznych. Przewidziany jest również zakup wyposażenia do pomieszczeń objętych modernizacją.

FINANSOWANIE PROJEKTU

Projekt dofinansowano ze środków budżetu państwa, dotacja celowa Ministerstwa Edukacji i Nauki na finansowanie realizacji inwestycji związanej z działalnością naukową. Nr umowy nr 7409/IB/SP/2023

Wartość projektu: 4 994 668,00 zł

Wysokość dotacji celowej: 4 544 668,00 zł

Realizacja projektu: wrzesień 2023 – grudzień 2025

Informacja (format:  pdf, rozmiar:  1,43 MB)

 Kierownik projektu

 dr inż. Mateusz Techman

e-mail: mtechman@zut.edu.pl

www: www.wbiis.zut.edu.pl