ERASMUS/MOSTECH

ERASMUS i inne programy wymiany studenckiej

Program Erasmus, którego nazwa pochodzi od imienia Erazma z Rotterdamu, został powołany w roku 1987 z myślą o tworzeniu europejskiej mobilności studentów. Erasmus jest programem współpracy między uczelniami. Przeznaczony jest przede wszystkim dla szkół wyższych, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami.

Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

W latach akademickich 2007/2008 – 2013/2014 Erasmus był częścią programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” (The Lifelong Learning Programme). Od roku 2014/2015 zagraniczne wyjazdy na studia częściowe i praktyki zawodowe realizowane są w ramach programu Erasmus+ (Akcja 1 – Mobilność edukacyjna). Na danym stopniu studiów wyjechać można maksymalnie na 12 miesięcy (na studia i praktykę łącznie). Oznacza to, że ta sama osoba może ubiegać się o kilkukrotny wyjazd na studia i praktykę. Możliwości wyjazdu na praktykę otwarte są również dla absolwentów uczelni – do kwalifikacji należy przystąpić na ostatnim roku studiów, natomiast wyjazd należy zrealizować w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów.

Stawki stypendialne na wyjazdy studentów w roku 2018/2019 w ramach programu Erasmus+ są sztywne i obowiązują we wszystkich polskich uczelniach. Uczelnia nie ma możliwości wypłacenia niższej stawki, nie może też jej zwiększyć (nawet jeśli dysponuje niewykorzystanymi środkami). Stawki stypendialne określone zostały przez Narodową Agencję w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej. Kraje uczestniczące w programie Erasmus+ podzielone zostały przez KE na grupy w zależności od kosztów utrzymania:

WYJAZDY NA STUDIA (SMS) - kraje programu (KA103)

 ROK AKADEMICKI 2018/2019 oraz 2019/2020
KRAJE NALEŻĄCE DO DANEJ GRUPY

STAWKA MIESIĘCZNA

GRUPA 1         Dania, Finlandia, Irlandia,  Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania500 EUR
GRUPA 2Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy450 EUR
GRUPA 3Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia (FYROM), Rumunia,  Serbia (od 2019/2020), Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja400 EUR

UWAGA: osoby w trudnej sytuacji materialnej (pobierające stypendium socjalne) mogą ubiegać się o dodatkowe 200 euro na każdy miesiąc z budżetu przyznanego uczelni. Zasada ta dotyczy jedynie wyjazdów na studia.

WYJAZDY NA PRAKTYKI (SMP)

 ROK AKADEMICKI 2018/2019 oraz 2019/2020
KRAJE NALEŻĄCE DO DANEJ GRUPY

STAWKA MIESIĘCZNA

GRUPA 1         Dania, Finlandia, Irlandia,  Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania600 EUR
GRUPA 2Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy550 EUR
GRUPA 3Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia (FYROM), Rumunia,  Serbia (od roku 2019/2020), Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja500 EUR

UWAGA: Osoby niepełnosprawne (orzeczony stopień niepełnosprawności) mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie do wyjazdów.

Tak jak w poprzednim programie, w Erasmusie+ wyjazdy na studia możliwe są tylko do tych uczelni, z którymi Wydział ma podpisane umowy. Aktualnie podpisane są umowy z następującymi uczelniami:

architektura:

 • Belgia, KU Leuven
 • Czechy, Brno University of Technology
 • Czechy, Mendel University in Brno (wymóg językowy B2)
 • Dania, VIA University College Horsens (wymóg językowy B2)
 • Francja, Ecole Nationale Superieure d'Architecture Montpellier
 • Hiszpania, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (wymóg językowy: ES B1)
 • Hiszpania, Universidad CEU Pablo Madrid
 • Hiszpania, Universidad de Malaga
 • Hiszpania, Universidad Politecnica de Valencia (ETSA) (wymóg językowy ES B2)
 • Holandia, Saxion University of Applied Sciences (wymóg językowy B2)
 • Łotwa, Riga International School of Economics and Business Administration
 • Niemcy, Hochschule Bochum (wymóg językowy EN/DE B2)
 • Niemcy, Technische Universitat Dortmund
 • Niemcy, Technische Universitat Dresden
 • Niemcy, Universitat Kassel
 • Niemcy, Hochschule Wismar (wymóg językowy EN B2)
 • Niemcy, Fachhochschule Lubeck (wymóg językowy DE B1/2)
 • Niemcy, Bauhaus Universitat Weimar (wymóg językowy DE B1/B2, EN B2)
 • Portugalia, Universidade Lusofona de Humanidades e Tecnologias, Lisbona (wymóg językowy EN B2, PT B2)
 • Portugalia, Universidade Catolica Portuguesa, P LISBOA01, Viseu
 • Turcja, Gazi University, Ankara 
 • Turcja, TOBB University of Economics and Technology, Ankara
 • Turcja, Izmir University of Economics
 • Węgry, Szent Istvan University HU GODOLLO01

budownictwo:

 • Czechy, Mendel University in Brno (wymóg językowy B2)
 • Dania, Aarhus University (wymóg językowy TOEFL 550 lub odpowiednik)
 • Dania, VIA University College Horsens (wymóg językowy B2)
 • Dania, University of Southern Denmark Odense (umowa centralna 6 miejsc, wymóg językowy C1)
 • Finlandia, Tampere University of Applied Sciences (wymóg językowy B2)
 • Francja, Ecole Superieure d'Ingenieurs Des Travaux de la Construction de Cachan (wymóg FR B2)
 • Francja, ESITC de Metz (wymóg FR B2)
 • Francja ESTP Paris
 • Hiszpania, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (wymóg językowy: ES B1)
 • Hiszpania, Universidad Politecnica de Valencia (ETSICCP, ETSIE) (ES B1, EN B1)
 • Hiszpania, Universidad CEU Pablo Madrid
 • Holandia, Saxion University of Applied Sciences Enschede (wymóg językowy B2)
 • Holandia, Hanze University of Applied Sciences Groningen
 • Niemcy, Hochschule Bochum (wymóg językowy DE)
 • Niemcy, Hochschule Wismar (wymóg językowy EN B2)
 • Niemcy, Technische Universitat Dresden
 • Niemcy, Fachhochschule Lubeck (wymóg językowy DE B1/2)
 • Niemcy, Jade University of Applied Science Wilhelmshaven
 • Portugalia, Polytechnic Institute of Coimbra
 • Słowacja, Slovak Technical University in Bratislava (wymóg językowy B2)
 • Szwecja, Halmstad University (wymóg językowy B2)
 • Węgry, Szent Istvan University, Budapeszt, HU GODOLLO01
 • Turcja, Firat University Elazig
 • Turcja, Istanbul University
 • Turcja, Kocaeli University
 • Turcja, Mugla University
 • Turcja, Osmaniye Korkut Ata University

Jeśli na liście brakuje uczelni, do której chcielibyście wyjechać, prosimy o kontakt Prodziekanem ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej dr inż. Andrzejem Pozlewiczem – pok. 105/106 (środa w godzinach 1400 - 1500, sobota w godzinach 1300 - 1430), e-mail: Andrzej.Pozlewicz@zut.edu.pl

Więcej informacji o zasadach uczestnictwa w programie ERASMUS+ znajdziecie na stronie http://www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/program-erasmus.html

MOSTECH

System mobilności studentów MOSTECH ma na celu umożliwienie studentom odbycie części studiów w jednej z polskich uczelni.

Studenci mogą realizować indywidualny program studiów lub program standardowy zgodny z planem na danym semestrze w uczelni przyjmującej.

Więcej informacji o programie MOSTECH znajdziesz na stronie ZUT.