Dyplomy

Informacje dla dyplomantów

Procedurę zasad dyplomowania na uczelni i WBiIŚ reguluje odpowiednio:


Szablon pracy dyplomowej na WBiIŚ
 (format:  docx, rozmiar:  400 kB)

Wzór okładki na płytę CD (format:  doc, rozmiar:  31 kB)

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (format:  docx, rozmiar:  16,60 kB)

Podanie do prodziekana o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej (format:  doc, rozmiar:  27 kB)

Podanie do rektora o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej (format:  doc, rozmiar:  31 kB)

Wzór recenzji z pracy (format:  docx, rozmiar:  21 kB)

Protokół z egzaminu dyplomowego (format:  doc, rozmiar:  48 kB)

Wniosek o zmianę tematu opiekuna pracy_dyplomowej (obowiązuje od 1.10.2022) (format:  docx, rozmiar:  35 kB)

Oświadczenie autora pracy dyplomowej (obowiązuje od 1.10.2022) (format:  docx, rozmiar:  33 kB)

Opinia promotora dotycząca pracy dyplomowej (obowiązuje od 1.10.2022) (format:  doc, rozmiar:  44 kB)

Wniosek o nadanie pracy dyplomowej statusu „utajniona” (obowiązuje od 1.10.2022)

 

Ponieważ w recenzji pracy dyplomowej powinno się cenić efekty kształcenia przypisane do pracy dyplomowej w programie kształcenia studenta, to można tę ocenę zrobić w kilku wariantach (format:  doc, rozmiar:  43 kB).

W celu przypomnienia efektów zawartych w pracy dyplomowej poniżej załączono odpowiednie sylabusy na Budownictwie i Inżynierii Środowiska.

Budownictwo S1 (format:  pdf, rozmiar:  116 kB), S1-IE (format:  pdf, rozmiar:  116 kB), N1 (format:  pdf, rozmiar:  116 kB), S2 BE (format:  pdf, rozmiar:  135 kB), S2 BH (format:  pdf, rozmiar:  135 kB), S2 DUL (format:  pdf, rozmiar:  136 kB), S2 KBI (format:  pdf, rozmiar:  135 kB), S2 TOB (format:  pdf, rozmiar:  135 kB), N2 KBI (format:  pdf, rozmiar:  135 kB) oraz N2 TOB (format:  pdf, rozmiar:  135 kB).

Inżynieria Środowiska: S1_WiO (format:  pdf, rozmiar:  114 kB), S1_WiK (format:  pdf, rozmiar:  116 kB), S2_WiO (format:  pdf, rozmiar:  114 kB), S2_WiK (format:  pdf, rozmiar:  116 kB)