Dyplomy

Informacje dla dyplomantów

Zarządzenie NR 49 Rektora ZUT z dnia 16.04.2020 r. w sprawie zasad składania prac dyplomowych w okresie wprowadzonego w kraju stanu epidemii.

Procedurę zasad dyplomowania na uczelni i WBiA reguluje odpowiednio Zarządzenie Rektora ZUT w Szczecinie nr 8 z dnia 31 stycznia 2019 r. oraz Uchwała nr 264 Rady Wydziału Budownictwa i Architektury z dnia 14.09.2018 r.

Zarządzenie nr 8 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie procedury procesu dyplomowania.

Uchwała nr 149/2018/2019 (format:  pdf, rozmiar:  134 KB) Rady Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie z 17 kwietnia 2019 r. na kierunkach: Budownictwo i Inżynieria Środowiska Procedura i pozostałe załączniki do pobrania (format:  pdf, rozmiar:  342 KB).

W przypadku uznania pogwałcenia praw autorskich przez dyplomanta, należy zastosować  procedurę postępowania antyplagiatowego - Uchwała nr 100/2018/2019 Rady Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie (format:  pdf, rozmiar:  145 KB), która jest jednolita na wszystkich wydziałach ZUT w Szczecinie.


Szablon pracy dyplomowej na WBiIŚ
 (format:  docx, rozmiar:  596 KB)

Wzór okładki na płytę CD (format:  doc, rozmiar:  31 KB)

Wniosek o dopuszczenie pracy do obrony Bu oraz IS (format:  doc, rozmiar:  49 KB)

Podanie do prodziekana o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej
 (format:  doc, rozmiar:  24 KB)

Podanie do prodziekana o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej - N2 (format:  doc, rozmiar:  29 KB)

Podanie do rektora o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej (format:  doc, rozmiar:  31 KB)

Wzór recenzji z pracy (format:  docx, rozmiar:  21 KB)

Protokół z egzaminu dyplomowego (format:  doc, rozmiar:  48 KB)

 

Ponieważ w recenzji pracy dyplomowej powinno się cenić efekty kształcenia przypisane do pracy dyplomowej w programie kształcenia studenta, to można tę ocenę zrobić w kilku wariantach (format:  doc, rozmiar:  43 KB).

W celu przypomnienia efektów zawartych w pracy dyplomowej poniżej załączono odpowiednie sylabusy na Budownictwie i Inżynierii Środowiska.

Budownictwo S1 (format:  pdf, rozmiar:  116 KB), S1-IE (format:  pdf, rozmiar:  116 KB), N1 (format:  pdf, rozmiar:  116 KB), S2 BE (format:  pdf, rozmiar:  135 KB), S2 BH (format:  pdf, rozmiar:  135 KB), S2 DUL (format:  pdf, rozmiar:  136 KB), S2 KBI (format:  pdf, rozmiar:  135 KB), S2 TOB (format:  pdf, rozmiar:  135 KB), N2 KBI (format:  pdf, rozmiar:  135 KB) oraz N2 TOB (format:  pdf, rozmiar:  135 KB).

Inżynieria Środowiska: S1_WiO (format:  pdf, rozmiar:  114 KB), S1_WiK (format:  pdf, rozmiar:  116 KB), S2_WiO (format:  pdf, rozmiar:  114 KB), S2_WiK (format:  pdf, rozmiar:  116 KB)