Budownictwo S1

Plany i programy obowiązujące studentów przyjętych na czteroletnie studia w roku akademickim:

 

Rok rekrutacji Rok studiówPlany obowiązujące od danego roku rekrutacji Sylabusy obowiązujące od danego roku rekrutacji
2022/2023 I rokPlany zatwierdzone w... Sylabusy przedmiotów
2021/2022 II rokPlany zatwierdzone w... Sylabusy przedmiotów
2020/2021 III rokPlany zatwierdzone w... Sylabusy przedmiotów
2019/2020 IV rokPlany zatwierdzone w... Sylabusy przedmiotów