Budownictwo S1

Plany i programy obowiązujące studentów przyjętych na czteroletnie studia w roku akademickim:

 

Rok rekrutacji Rok studiówPlany obowiązujące od danego roku rekrutacji Sylabusy obowiązujące od danego roku rekrutacji
2020/2021 I rokPlany zatwierdzone w... Sylabusy przedmiotów
2019/2020 II rokPlany zatwierdzone w... Sylabusy przedmiotów
2018/2019 III rokPlany zatwierdzone w lipcu 2017 r. (format:  pdf, rozmiar:  787 KB) Sylabusy przedmiotów
2017/2018 IV rokPlany zatwierdzone w lipcu 2017 r. (format:  pdf, rozmiar:  787 KB) Sylabusy przedmiotów