Budownictwo N2

Plany i programy obowiązujące studentów przyjętych na studia w roku akademickim:

 

Rok rekrutacji Rok studiówPlany obowiązujące od danego roku rekrutacji Sylabusy obowiązujące od danego roku rekrutacji
2022/2023I rokPlany zatwierdzone w...Sylabusy przedmiotów
2021/2022 II rokPlany zatwierdzone w... Sylabusy przedmiotów