Dokumentacja praktyk

Dokumentacja praktyk od 1.10 .2022r. na kierunku Budownictwo S1

Kierownikiem praktyk jest dr inż. A.Siewiera

Zasady Realizacji Praktyk Bud S1 (format:  docx, rozmiar:  24 KB)

umowa (format:  docx, rozmiar:  21 KB)

potwierdzenie odbycia praktyki (format:  docx, rozmiar:  17,04 KB)

Program praktyk (format:  docx, rozmiar:  21 KB)

Ankieta (format:  docx, rozmiar:  32 KB)

Praktyki - kierunek Budownictwo

Kierownikiem praktyk jest dr inż. A.Siewiera

Angielski - potwierdzenie i skierowanie (format:  doc, rozmiar:  32 KB)

Druk - potwierdzenie S1 (format:  doc, rozmiar:  54 KB)

Druk - skierowanie S1 (format:  docx, rozmiar:  13,13 KB)

Druk - umowa (format:  doc, rozmiar:  55 KB)

Druk - umowa w języku angielskim (format:  doc, rozmiar:  35 KB)

Zasady realizacji praktyk - budownictwo (format:  docx, rozmiar:  19,90 KB)

Program praktyk (format:  doc, rozmiar:  29 KB)

Praktyki - kierunek Inżynieria Środowiska oraz Budownictwo N1

Kierownikiem praktyk jest dr inż. Dorota Libront

IŚ - potwierdzenie (format:  doc, rozmiar:  50 KB)

IŚ - skierowanie (format:  doc, rozmiar:  50 KB)

IŚ - umowa (format:  doc, rozmiar:  55 KB)

IŚ - zasady (format:  pdf, rozmiar:  344 KB)

IŚ - załącznik do umowy (format:  pdf, rozmiar:  160 KB)

N1 Budownictwo - potwierdzenie (format:  doc, rozmiar:  50 KB)

N1 Budownictwo - skierowanie (format:  doc, rozmiar:  57 KB)

N1 Budownictwo - umowa  (format:  doc, rozmiar:  55 KB)

N1 Budownictwo - załącznik do umowy (format:  pdf, rozmiar:  192 KB)