Dokumentacja praktyk

Dokumentacja praktyk

 

Kierownikiem praktyk na kierunku budownictwo S1 jest dr inż. Agnieszka Siewiera (agnieszka.siewiera@zut.edu.pl)

Kierownikiem praktyk na kierunku inżynieria środowiska oraz budownictwo N1 jest dr inż. Marek Kurnatowski (marek.kurnatowski@zut.edu.pl)

 

 

Praktyki programowe realizowane są w oparciu o:

 

 

Wszystkie informacje praktyczne zawarte są w Zarządzeniu nr 2 Dziekana WBiIŚ ZUT w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminu praktyk zawodowych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.


Po zakończeniu praktyk należy przedłożyć kierownikowi praktyk sprawozdanie oraz dziennik praktyk wg wzoru:

Dziennik praktyk.docx (format:  docx, rozmiar:  32 kB)