Projekt INT 205 PL

INT 205 Energia + Technologia = Szkoła + Zawód – Technologie energii odnawialnej w szkołach – dla wykwalifikowanych pracowników przyszłości

Opis projektu:
  • Program (źródło finansowania): Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska Żródło finansowania logotypy
  • Lider Projektu: Hochschule Stralsund Institut fur Regenerative EnergieSysteme - IRES
  • Tematyka projektu: Zagadnienia dotyczące odnawialnych źródeł energii w edukacji z uwzględnieniem aktywizacji młodzieży w zakresie nauk przyrodniczych i inżynieryjnych
  • Czas trwania projektu: wrzesień 2020 – czerwiec 2022
  • Wartość projektu: 606 001,78 EUR, w tym dla ZUT 101 339,30 EUR
    Dofinansowanie ZUT ze środków zagranicznych: 86 138,40 EUR
    Dofinansowanie ZUT ze środków krajowych (MEiN): 13 560,68 EUR = 60 265,00 PLN

Projekt Energia + Technologia = Szkoła + Zawód – Technologie energii odnawialnej w szkołach – dla wykwalifikowanych pracowników przyszłości” realizowany jest w ramach programu Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska, oś III - edukacja.
 
Główne przesłanie projektu: edukacja transgraniczna, rozszerzenie wspólnej oferty kształcenia ogólnego zawodowego, a także aktywizacja młodzieży w zakresie tzw. przedmiotów STEM (nauki przyrodnicze, technologia, nauki inżynieryjne i matematyka) oraz zawodów związanych z  naukami przyrodniczymi i inżynieryjnymi w zakresie technologii energii odnawialnej.

Celem szczegółowym projektu jest stworzenie sieci edukacyjnej STEM pomiędzy instytucjami na różnych szczeblach edukacji w Polsce i w Niemczech, a także opracowanie wspólnej strategii włączania zagadnień technicznych związanych z systemami energii odnawialnych do przedmiotów szkolnych oraz programów nauczania w szkołach średnich celem stosowania nowych metod praktycznych i wzbudzania zainteresowania kwestiami technicznymi.

Rezultatem podjętych działań będzie opracowanie wspólnej koncepcji nauczania w zakresie systemów energii odnawialnej oraz przygotowanie kompletów materiałów dydaktycznych, wspomagających nauczanie o alternatywnych źródłach energii.

Partnerzy: Hochschule Stralsund Institut fur Regenerative EnergieSysteme – IRES - partner wiodący, Handsestadt Stralsund Amt fur Schule und Sport, Wirtschaftsakademie Nord gGmbH Medien- & Informatikschule, Fundacja Kreator Wiedzy, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie (ZUT).


Piknik OZE

W ramach Projektu INT 205 Technologie energii odnawialnej w szkołach – dla wykwalifikowanych pracowników przyszłości w trakcie Pikniku OZE odbywającego się w dniu 24.09.2021 w godz. 9-16 na terenie WBiIŚ przeprowadzone zostaną I Regaty Łodzi Solarnych.


Regulamin konkursu:


PROJEKT DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
obrazek