Inżynieria Środowiska S2

Plany i programy obowiązujące studentów przyjętych na studia w roku akademickim:

 

Rok rekrutacjiRok studiówPlany obowiązujące od danego roku rekrutacjiSylabusy obowiązujące od danego roku rekrutacji
2022/2023I rokPlany zatwierdzone w...Sylabusy przedmiotów
2021/2022II rokPlany zatwierdzone w...Sylabusy przedmiotów