Opłaty za usługi edukacyjne

Zarządzenia aktualne

Zarządzenie nr 33 Rektora ZUT z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (dokument dostępny cyfrowo)

ZARZĄDZENIE NR 37 Rektora ZUT z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2021/2022 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym (format:  pdf, rozmiar:  2,18 MB)

ZARZĄDZENIE NR 69 Rektora ZUT z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2020/2021 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym (format:  pdf, rozmiar:  2,02 MB)

KOMUNIKAT NR 15 Rektora ZUT z dnia 23 kwietnia 2020 r. o ustalaniu wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie - pobierz PDF (format:  pdf, rozmiar:  757 kB)

KOMUNIKAT NR 20 Rektora ZUT z dnia 19 września 2019 r. o wysokości i sposobie wnoszenia opłat za wydanie dokumentów i ich odpisów w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów - pobierz PDF (format:  pdf, rozmiar:  808 kB)

ZARZĄDZENIE NR 23 Rektora ZUT z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2019/2020 - pobierz PDF (format:  pdf, rozmiar:  2,12 MB)

Opłaty za studia niestacjonarne w roku akademickim 2018/19 (kierunki Budownictwo N1 i N2, Inżynieria Środowiska N2) - pobierz PDF (format:  pdf, rozmiar:  2,72 MB)

Zarządzenie Rektora ZUT nr 43 z dnia 12.06.2018 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2018/2019, wraz ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 53 z dnia 02.07.2018 r. pobierz PDF (format:  pdf, rozmiar:  244 kB)

Uchwała Senatu ZUT nr 50 z dnia 27.06.2016 r. zmieniająca uchwałę nr 69 Senatu ZUT z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym tryb i warunki zwalniania z opłat w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie pobierz PDF (format:  pdf, rozmiar:  722 kB)


Zarządzenia archiwalne

Zarządzenie Rektora ZUT nr 38 z dnia 02.06.2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018 pobierz PDF (format:  pdf, rozmiar:  2,59 MB)

Zarządzenie Rektora ZUT nr 38 z dnia 05.07.2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 pobierz PDF (format:  pdf, rozmiar:  2,48 MB)