Budownictwo S1 - Inżynier Europejski

Plany i programy obowiązujące studentów przyjętych na czteroletnie studia w roku akademickim:

 

Rok rekrutacji Rok studiówPlany obowiązujące od danego roku rekrutacji Sylabusy obowiązujące od danego roku rekrutacji
2022/2023I rokPlany zatwierdzone w...Sylabusy przedmiotów
2021/2022 II rokPlany zatwierdzone w... Sylabusy przedmiotów
2020/2021 III rokPlany zatwierdzone w maju 2017 r.  (format:  pdf, rozmiar:  336 kB) Sylabusy przedmiotów
2019/2020 IV rok 

Plany zatwierdzone w maju 2017 r. (format:  pdf, rozmiar:  336 kB)

Sylabusy przedmiotów