Budownictwo S1 - Inżynier Europejski

Plany i programy obowiązujące studentów przyjętych na czteroletnie studia w roku akademickim:

 

Rok rekrutacji Rok studiówPlany obowiązujące od danego roku rekrutacji Sylabusy obowiązujące od danego roku rekrutacji
2020/2021I rokPlany zatwierdzone w...Sylabusy przedmiotów
2019/2020 II rokPlany zatwierdzone w... Sylabusy przedmiotów
2018/2019 III rokPlany zatwierdzone w maju 2017 r.  (format:  pdf, rozmiar:  336 KB) Sylabusy przedmiotów
2017/2018 IV rok 

Plany zatwierdzone w maju 2017 r. (format:  pdf, rozmiar:  336 KB)

Sylabusy przedmiotów