Rada Dyscypliny 2023-2026

Rada dyscypliny – Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport

Skład osobowy rady ILGiT - Kadencja 2023-2026
dr hab. inż. Teresa Rucińska, prof. ZUT – przewodnicząca
dr hab. inż. Ludmiła Filina-Dawidowicz, prof. ZUT – zastępca
prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska 
prof. dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk
prof. dr hab. inż. Magdalena Janus
dr hab. Olga Borziak, prof. ZUT
dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. ZUT
dr hab. inż. Paweł Mieczkowski, prof. ZUT
dr hab. inż. Rafał Nowak, prof. ZUT
dr hab. inż. Paweł Sikora, prof. ZUT
dr hab. inż. Tomasz Wróblewski, prof. ZUT
dr hab. inż. Adam Zieliński, prof. ZUT
dr hab. inż. Katarzyna Zwarycz-Makles, prof. ZUT
dr inż. Roman Bednarek 
dr inż. Szymon Skibicki 
dr inż. Piotr Trojanowski 
mgr Iwona Piskor – sekretarz Rady Dyscypliny