Kontakt z dziekanatem

Kontakt z dziekanatem

Dziekanat

e-mail wbiis@zut.edu.pl

Imię i nazwisko

Stanowisko

adres e-mail

Telefon

mgr AGNIESZKA HRECZUCH

kierownik dziekanatu

agnieszka.hreczuch@zut.edu.pl

449 43 01

mgr MONIKA SZULC

sekretariat dziekana

monika.szulc@zut.edu.pl

449 42 21

mgr MAŁGORZATA GRUSZECKA

studia stacjonarne – budownictwo

malgorzata.gruszecka@zut.edu.pl

449 47 16

mgr JOANNA KRZYŻAK

studia stacjonarne Civil Engineering, Erasmus, stypendia

joanna.krzyzak@zut.edu.pl

449 48 17

mgr LUDMIŁA SIKORSKA

studia stacjonarne –inżynieria środowiska, budownictwo

ludmila.sikorska@zut.edu.pl

449 42 18

EDYTA GRZESZCZYK

studia niestacjonarne

edyta.grzeszczyk@zut.edu.pl

449 49 95

Administracja wydziału:

Imię i nazwisko

Stanowisko

adres e-mail

Pokój

Telefon

lic. ELŻBIETA CZAPLIŃSKA-SITNA

specjalista

elzbieta.sitna@zut.edu.pl

313

449 48 14

mgr AGATA MISZTAL

specjalista

agata.misztal@zut.edu.pl

311

449 40 36

mgr MARZENNA NOWICKA

specjalista

marzenna.nowicka@zut.edu.pl

309

449 43 66

mgr ALDONA SERAFIN

specjalista

aldona.serafin@zut.edu.pl

208

449 46 09

mgr KATARZYNA PIETRZYKOWSKA

specjalista

katarzyna.pietrzykowska@zut.edu.pl

207

449 48 53

mgr IWONA PISKOR

starszy specjalista

iwona.piskor@zut.edu.pl

410

449 43 62

mgr KRYSTYNA GĄGAŁO

kierownik obiektu

Krystyna.Gagalo@zut.edu.pl

361

449 43 15

PAWEŁ WOLAŃSKI informatyk

pawel.wolanski@zut.edu.pl

223 449 42 87

Promocja wydziału:

Imię i nazwisko

Stanowisko

adres e-mail

Pokój

Telefon

mgr inż. MARTYNA JURKIEWICZ

pełnomocnik ds. promocji

martyna.jurkiewicz@zut.edu.pl

315

449 45 14

 

 

GODZINY PRZYJĘĆ STUDENTÓW PRZEZ PRODZIEKANÓW:

Kierunek Budownictwo i Inżynieria Środowiska STUDIA STACJONARNE - Prodziekan ds. kształcenia na studiach stacjonarnych kierunki budownictwo (S1, S2) i inżynieria środowiska (S1, S2) - dr inż. Dorota Leciej-Pirczewska, tel. 91 449-42-40, we wtorki i środy w godzinach 13:00 - 14:00 (al. Piastów 50a, p. 201).

Kierunek Budownictwo i Inżynieria Środowiska STUDIA NIESTACJONARNE i IE - Prodziekan ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej oraz nauczania na studiach niestacjonarnych kierunek budownictwo (N1, N2) i inżynieria środowiska (N2) oraz na studiach stacjonarnych S1 specjalności OIZwB-IE - dr inż. Andrzej Pozlewicz, tel. 91 449-49-95. środy 14:00 - 15:00, soboty zjazdowe 13:00 - 14:30 (al. Piastów 50a, p. 105/106).