Uchwały RW 2015/16

Uchwały Rady Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie z roku akademickiego 2015/16

 1. Uchwała nr 1 z dnia zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr Arkadiusza Polewki na stanowisku asystenta w Katedrze Sztuk Wizualnych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 2. Uchwała nr 2 z dnia zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Hanny Weber na stanowisku adiunkta w Zespole Dydaktycznym Konstrukcji Metalowych Zakładu Teorii Konstrukcji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  111 kB)

 3. Uchwała nr 3 z dnia zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Małgorzaty Jarosińskiej na stanowisku adiunkta w Zespole Dydaktycznym Konstrukcji Metalowych Zakładu Teorii Konstrukcji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  111 kB)

 4. Uchwała nr 4 z dnia zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Grzegorza Szmechela na stanowisku adiunkta w Zakładzie Mechaniki Gruntów i Fundamentowania Katedry Geotechniki - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  111 kB)

 5. Uchwała nr 5 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Sławomiry Bering na stanowisku adiunkta w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Katedry Inżynierii Sanitarnej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  111 kB)

 6. Uchwała nr 6 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr Cypriana Seula na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Geologii Inżynierskiej i Hydrogeologii Katedry Geotechniki - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  111 kB)

 7. Uchwała nr 7 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Tomasza Kozłowskiego na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Mechaniki Gruntów i Fundamentowania Katedry Geotechniki - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  111 kB)

 8. Uchwała nr 8 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. Grzegorza Reńskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Wzornictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  111 kB)

 9. Uchwała nr 9 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. Krzysztofa Chróścielewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Wzornictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  111 kB)

 10. Uchwała nr 10 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w wymiarze ½ etatu dr inż. Eweliny Kusiak - Nejman na stanowisku adiunkta w Zakładzie Technologii Wody, Ścieków i Odpadów Katedry Inżynierii Sanitarnej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  111 kB)

 11. Uchwała nr 11 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w wymiarze ½ etatu mgr inż. Zdzisława Woźniaka na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu. - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  111 kB)

 12. Uchwała nr 12 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. Julity Szutowicz na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Mechaniki Gruntów i Fundamentowania Katedry Geotechniki - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  111 kB)

 13. Uchwała nr 13 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Wiesława Paczkowskiego na stanowisku adiunkta w Zespole Dydaktycznym Konstrukcji Metalowych Zakładu Teorii Konstrukcji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  111 kB)

 14. Uchwała nr 14 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: obniżenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  96 kB)

 15. Uchwała nr 15 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: podziału Katedry Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych na dwie odrębne katedry - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  100 kB)

 16. Uchwała nr 16 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: powołania kierownika Zespołu Dydaktycznego Konstrukcji Metalowych w Zakładzie Teorii Konstrukcji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  94 kB)

 17. Uchwała nr 17 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: powołania kierownika Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  94 kB)

 18. Uchwała nr 18 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: powołania kierownika Katedry Dróg i Mostów - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  94 kB)

 19. Uchwała nr 19 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Pełka-Sawenko - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  120 kB)

 20. Uchwała nr 20 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: nadania mgr inż. Agnieszce Pełka-Sawenko stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  122 kB)

 21. Uchwała nr 21 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Tkacza - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  120 kB)

 22. Uchwała nr 22 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: nadania mgr inż. Piotrowi Tkaczowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  121 kB)

 23. Uchwała nr 23 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: przyjęcia oraz dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Jakuba Bila - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  140 kB)

 24. Uchwała nr 24 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr inż. Jarosława Błyszko - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  121 kB)

 25. Uchwała nr 25 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Jarosława Błyszko - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  120 kB)

 26. Uchwała nr 26 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Programowej dla kierunku architektura i urbanistyka - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  75 kB)

 27. Uchwała nr 27 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Programowej dla kierunku inżynieria środowiska - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  122 kB)

 28. Uchwała nr 28 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o prowadzenie kierunku studiów architektura wnętrz i ogrodów - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  138 kB)

 29. Uchwała nr 29 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: przedłożenia Senatowi ZUT w Szczecinie Wniosku w przedmiocie prowadzenia nowego kierunku studiów w ramach obszaru wiedzy nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka; obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie naukowej ogrodnictwo; obszaru sztuki, dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe. - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  121 kB)

 30. Uchwała nr 30 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: powołania Rady Programowej kierunku studiów architektura wnętrz i ogrodów - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  122 kB)

 31. Uchwała nr 31 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia planów studiów i programów kształcenia na kierunku architektura wnętrz i ogrodów - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  121 kB)

 32. Uchwała nr 32 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. arch. Katarzyny Krasowskiej na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Katedry Historii i Teorii Architektury - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  111 kB)

 33. Uchwała nr 33 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. inż. Jerzego Wiry na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Katedry Inżynierii Sanitarnej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  111 kB)

 34. Uchwała nr 34 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie: powołania kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Katedrze Inżynierii Sanitarnej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  93 kB)

 35. Uchwała nr 35 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie: powołania kierownika Katedry Inżynierii Sanitarnej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  92 kB)

 36. Uchwała nr 36 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie: powołania kierownika Katedry Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  93 kB)

 37. Uchwała nr 37 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie: wymiaru i formy realizacji praktyk zawodowych na I i II roku studiów doktoranckich w roku ak. 2015/2016 w dyscyplinach architektura i urbanistyka oraz budownictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  94 kB)

 38. Uchwała nr 38 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Jakuba Bila - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  95 kB)

 39. Uchwała nr 39 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: nadania mgr inż. arch. Jakubowi Bilowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  119 kB)

 40. Uchwała nr 40 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Piotrowi Gradzińskiemu w dyscyplinie architektura i urbanistyka - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  120 kB)

 41. Uchwała nr 41 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr Artura Świtalskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Wzornictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  110 kB)

 42. Uchwała nr 42 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Kwantyfikacyjnej kierunków architektura i urbanistyka oraz wzornictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  95 kB)

 43. Uchwała nr 43 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Kwantyfikacyjnej kierunków budownictwo oraz inżynieria środowiska - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  122 kB)

 44. Uchwała nr 44 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: powołania nowego składu Wydziałowej Komisji Programowej kierunku wzornictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  97 kB)

 45. Uchwała nr 45 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: procedury procesu dyplomowania na kierunkach Budownictwo oraz Inżynieria Środowiska - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  126 kB). Załącznik: treść załącznika (format:  pdf, rozmiar:  306 kB)

  PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA NA WBIA Kierunek: Budownictwo / Inżynieria Środowiska (format:  pdf, rozmiar:  306 kB)

 46. Uchwała nr 46 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o nadanie tytułu doktora honoris causa ZUT w Szczecinie prof. Joostowi Walravenowi z Delf University w Holandii - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  66 kB)

 47. Uchwała nr 47  z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  120 kB)

 48. Uchwała nr 48  z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania kierownika Zakładu Konstrukcji Żelbetowych w Katedrze Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  94 kB)

 49. Uchwała nr 49  z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania kierownika Zakładu Technologii Betonu w Katedrze Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  94 kB)

 50. Uchwała nr 50  z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  211 kB)

 51. Uchwała nr 51  z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Magdalenie Pawelskiej-Mazur w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budownictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  124 kB)

 52. Uchwała nr 52  z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej, prof. ZUT na promotora pracy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Pawelskiej-Mazur - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  123 kB)

 53. Uchwała nr 53  z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Programowej dla kierunku Budownictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  96 kB)

 54. Uchwała nr 54  z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Procedur Dyplomowania do Regulaminu ZUT, dotyczących uzyskiwania dyplomów ukończenia studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku architektura i urbanistyka - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  95 kB). Załączniki: PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA NA WBIA kierunek: AiU stacjonarne I stopnia (format:  pdf, rozmiar:  116 kB), AiU stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (format:  pdf, rozmiar:  124 kB) 

 55. Uchwała nr 55  z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Procedur Dyplomowania do Regulaminu ZUT, dotyczących uzyskiwania dyplomów ukończenia studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku wzornictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  95 kB). Załącznik: PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA NA WBIA kierunek: Wzornictwo (format:  pdf, rozmiar:  141 kB)

 56. Uchwała nr 56  z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia opiekunów naukowych dla nowo przyjętych doktorantów na studia doktoranckie na rok akademicki 2015/2016 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  94 kB)

 57. Uchwała nr 57  z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia indywidualnego planu studiów - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  96 kB)

 58. Uchwała nr 58  z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. arch. Wojciecha Pawłowskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  111 kB)

 59. Uchwała nr 59  z dnia 20 stycznia 2016 r.w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. arch. Agnieszki Lamprecht na stanowisku asystenta w Zakładzie Teorii Architektury i Projektowania Wnętrz Katedry Historii i Teorii Architektury - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  114 kB)

 60. Uchwała nr 60  z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr Agnieszki Spiegelhalter na stanowisku asystenta w Katedrze Wzornictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  114 kB)

 61. Uchwała nr 61  z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie: zaopiniowani a wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr Agaty Kosmacz na stanowisku asystenta w Katedrze Wzornictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  114 kB)

 62. Uchwała nr 62  z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia listy najlepszych absolwentów wytypowanych do „Złotej Księgi Absolwenta” - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  102 kB)

 63. Uchwała nr 63  z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie: przyjęcia oraz dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Jarosława Błyszko - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  124 kB)

 64. Uchwała nr 64  z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie: przyjęcia załącznika nr 5 do procedur procesu dyplomowania na kierunkach budownictwo oraz inżynieria środowiska - uzupełnienie Uchwały Rady WBiA nr 45/2015/2016 z dn. 18.11.2015 r. - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  153 kB)

 65. Uchwała nr 65  z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie: okresów wyłączenia przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w związku z rejestracją studentów na kolejny semestr - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  98 kB)

 66. Uchwała nr 66  z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie: powołania dr inż. arch. Miłosza Raczyńskiego w skład Wydziałowej Komisji Kwantyfikacyjnej kierunków architektura i urbanistyka oraz wzornictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  98 kB)

 67. Uchwała nr 67  z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Jarosława Błyszko - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  123 kB)

 68. Uchwała nr 68  z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie: nadania mgr inż. Jarosławowi Błyszko stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  124 kB)

 69. Uchwała nr 69  z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. Jarosława Błyszko nt.: „Porównawcza analiza pełzania twardniejącego betonu zwykłego oraz modyfikowanego zbrojeniem rozproszonym” - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  124 kB)

 70. Uchwała nr 70  z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Bochenek - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  124 kB)

 71. Uchwała nr 71  z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Wiesława Paczkowskiego na stanowisku starszego wykładowcy w Zespole Dydaktycznym Konstrukcji Metalowych Zakładu Teorii Konstrukcji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  95 kB)

 72. Uchwała nr 72  z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie: przyjęcia zasady punktowania publikacji pracowników WBiA (jednostki o profilu budowlanym) w ramach kwantyfikacji wydziałowej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  95 kB)

 73. Uchwała nr 73  z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie: limitów przyjęć na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2015/2016 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  106 kB)

 74. Uchwała nr 74  z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie: rodzaju prac dyplomowych realizowanych na Wydziale - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  124 kB)

 75. Uchwała nr 75  z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie Seminarium dyplomowego przez dr inż. Krystynę Araszkiewicz - nauczyciela akademickiego ze stopniem naukowym doktora - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  96 kB)

 76. Uchwała nr 76  z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie: składu liczbowego i rodzaj mandatu w Wydziałowym Kolegium Elektorów Wydziału Budownictwa i Architektury w wyborach na kadencję 2016/2020 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  104 kB)

 77. Uchwała nr 77 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie: uchylenia uchwał Rady WBiA nr 28/2015/2016, 29/2015/2016, 30/2015/2016, 31/2015/2016 z dnia 30 września 2015 r. - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  96 kB)

 78.  Uchwała nr 78 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o prowadzenie kierunku Architektura Wnętrz i Ogrodów na studiach stacjonarnych I stopnia - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  94 kB)

 79. Uchwała nr 79 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie: przedłożenia Senatowi ZUT w Szczecinie Wniosku w przedmiocie prowadzenia na studiach stacjonarnych I stopnia nowego kierunku Architektura Wnętrz i Ogrodów o profilu ogólnoakademickim w ramach: obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka; obszaru sztuki, dziedzinie sztuk plastycznych i dyscyplinie artystycznej sztuki piękne, sztuki projektowe - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  95 kB)

 80. Uchwała nr 80 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie: powołania Rady Programowej kierunku Architektura Wnętrz i Ogrodów na studiach stacjonarnych I stopnia - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  97 kB)

 81. Uchwała nr 81 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia, planu studiów i programu kształcenia na kierunku Architektura Wnętrz i Ogrodów na studiach stacjonarnych I stopnia - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  101 kB)

 82. Uchwała nr 82 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. Marka Tarnawskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Geotechniki - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  111 kB)

 83. Uchwała nr 83 z dnia 16 marca 2016 r.w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. Jerzego Lipczyńskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Sztuk Wizualnych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 84. Uchwała nr 84 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie: powołania kierownika Zespołu Dydaktycznego Konstrukcji Metalowych w Zakładzie Teorii Konstrukcji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  93 kB)

 85. Uchwała nr 85 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie: wskazania kierunków studiów pierwszego stopnia, których absolwenci osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jakie wymagane są od absolwentów studiów pierwszego stopnia, ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na Wydziale Budownictwa i Architektury - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  151 kB)

 86. Uchwała nr 86 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie: zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Jakuba Gołębiewskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  122 kB)

 87. Uchwała nr 87 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie: powołania recenzenta rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Jakuba Gołębiewskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  122 kB)

 88. Uchwała nr 88 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie: powołania recenzenta rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Jakuba Gołębiewskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  122 kB)

 89. Uchwała nr 89 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie: powołania recenzenta rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Szewczyka - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  121 kB)

 90. Uchwała nr 90 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie: powołania recenzenta rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Szewczyka - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  121 kB)

 91. Uchwała nr 91 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie: o przyjęcie „Procedur postępowania w przewodzie doktorskim” - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  118 kB), załącznik (format:  pdf, rozmiar:  134 kB)

 92. Uchwała nr 92 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: wniosku o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  94 kB)

 93. Uchwała nr 93 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia oraz dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Bochenek - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  123 kB)

 94. Uchwała nr 94 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: organizacji uroczystych obchodów Jubileuszu 70- lecia Wydziału - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  91 kB)

 95. Uchwała nr 95 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: struktury liczbowej składu Rady WBiA na kadencję 2016/2020 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  91 kB)

 96. Uchwała nr 96 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: utworzenia w strukturach organizacyjnych Wydziału Budownictwa i Architektury Komputerowej Pracowni Architektury i Wzornictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  93 kB)

 97. Uchwała nr 97 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie: wystąpienia do Senatu ZUT w Szczecinie z wnioskiem o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi Joost Walravenowi - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  110 kB)

 98. Uchwała nr 98 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie: zmian w Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  205 kB)

 99. Uchwała nr 99 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie: przyjęcia oraz dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Szewczyka - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  120 kB)

 100. Uchwała nr 100 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Andrzeja Łopatki - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  119 kB)

 101. Uchwała nr 101 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Doroty Janisio-Pawłowskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  119 kB)

 102. Uchwała nr 102 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie: podziału kwoty dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego otrzymanej w roku 2016 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  109 kB)

 103. Uchwała nr 103 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. arch. Jakuba Gołębiewskiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Katedry Historii i Teorii Architektury - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 104. Uchwała nr 104 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. Anny Jabłonki na stanowisku asystenta w Zespole Dydaktycznym Mechaniki Budowli Zakładu Teorii Konstrukcji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  109 kB)

 105. Uchwała nr 105 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. Roberta Cypryjańskiego na stanowisku asystenta w Zespole Dydaktycznym Mechaniki Budowli Zakładu Teorii Konstrukcji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  129 kB)

 106. Uchwała nr 106 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o prowadzenie kierunku Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia na studiach stacjonarnych I stopnia - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  109 kB)

 107. Uchwała nr 107 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: przedłożenia Senatowi ZUT w Szczecinie Wniosku w przedmiocie prowadzenia na studiach stacjonarnych I stopnia nowego kierunku Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia o profilu ogólnoakademickim w ramach: obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka; obszaru sztuki, dziedzinie sztuk plastycznych i dyscyplinie artystycznej sztuki piękne, sztuki projektowe - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  110 kB)

 108. Uchwała nr 108 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: powołania Rady Programowej kierunku Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia na studiach stacjonarnych I stopnia - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  116 kB)

 109. Uchwała nr 109 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia, planu studiów i programu kształcenia na kierunku Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia na studiach stacjonarnych I stopnia - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  98 kB)

 110. Uchwała nr 110 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Bochenek - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  121 kB)

 111. Uchwała nr 111 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie: nadania mgr inż. Magdalenie Bochenek stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  120 kB)

 112. Uchwała nr 112 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie: Rozpatrzenia wniosku o przyjęcie oraz dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Jakuba Gołębiewskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  123 kB)

 113. Uchwała nr 113 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie: korekty rozkładu w semestrach godzin zajęć z języków obcych realizowanych na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Budownictwo na Wydziale Budownictwa i Architektury - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  97 kB)

 114. Uchwała nr 114 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany w programie studiów kier. Architektura i Urbanistyka pierwszego stopnia (S1) na nowy rok akademicki 2016/2017 i kolejne - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  116 kB)

 115. Uchwała nr 115 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia wytycznych szczegółowych do regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  100 kB)

 116. Uchwała nr 116 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. Grzegorza Reńskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Wzornictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 117. Uchwała nr 117 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Piotra Tkacza na stanowisku adiunkta w Katedrze Budownictwa Ogólnego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 118. Uchwała nr 118 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. arch. Mariusza Tuszyńskiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Projektowania Architektonicznego Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 119. Uchwała nr 119 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. arch. Klary Czyńskiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Urbanistyki, Planowania Regionalnego i Zarządzania Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 120. Uchwała nr 120 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr Bogusławy Koszałki na stanowisku adiunkta w Katedrze Wzornictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 121. Uchwała nr 121 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Wiesławy Cieślewicz na stanowisku starszego wykładowcy w Zespole Dydaktycznym Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Budownictwie - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 122. Uchwała nr 122 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Adriana Silickiego na stanowisku starszego wykładowcy w Zespole Dydaktycznym Mechaniki Budowli Zakładu Teorii Konstrukcji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 123. Uchwała nr 123 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Agaty Maryniak na stanowisku starszego wykładowcy w Zespole Dydaktycznym Mechaniki Budowli Zakładu Teorii Konstrukcji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 124. Uchwała nr 124 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. Doroty Stockiej na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Katedry Inżynierii Sanitarnej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 125. Uchwała nr 125 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. Pawła Sikory na stanowisku asystenta w Zespole Dydaktycznym Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Budownictwie - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 126. Uchwała nr 126 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. arch. Tomasza Sachanowicza na stanowisku asystenta w Zakładzie Projektowania Architektonicznego Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 127. Uchwała nr 127 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany w programie studiów kierunku: Wzornictwo pierwszego (S1) i drugiego stopnia (S2) na nowy rok akademicki 2016/2017 i kolejne - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  127 kB)

 128. Uchwała nr 128 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Szewczyka - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  121 kB)

 129. Uchwała nr 129 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: nadania mgr inż. Piotrowi Szewczykowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  123 kB)

 130. Uchwała nr 130 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Szewczyka - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  119 kB)

 131. Uchwała nr 131 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Jakuba Gołębiewskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  121 kB)

 132. Uchwała nr 132 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: nadania mgr inż. arch. Jakubowi Gołębiewskiemu stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  123 kB)

 133. Uchwała nr 133 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Jakuba Gołębiewskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  121 kB)

 134. Uchwała nr 134 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: przyjęcia budżetu WBiA na 2016 rok - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  93 kB)

 135. Uchwała nr 135 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji ds. grantów dla Młodych Naukowców - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  94 kB)

 136. Uchwała nr 136 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania kierownika Katedry Geotechniki oraz kierownika Zakładu Geologii Inżynierskiej i Hydrogeologii - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  93 kB)

 137. Uchwała nr 137 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania kierownika Laboratorium Wydziałowego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  93 kB)

 138. Uchwała nr 138 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy prof. dr hab. inż. Zygmunta Meyera na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Geotechniki - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 139. Uchwała nr 139 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. arch. Lechosława Czernika na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Urbanistyki, Planowania Regionalnego i Zarządzania Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 140. Uchwała nr 140 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. inż. Jerzego Wiry na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Katedry Inżynierii Sanitarnej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 141. Uchwała nr 141 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. inż. Andrzeja Wieczorka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 142. Uchwała nr 142 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. arch. Miłosza Raczyńskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 143. Uchwała nr 143 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Andrzeja Pozlewicza na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Mechaniki Gruntów i Fundamentowania Katedry Geotechniki - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 144. Uchwała nr 144 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Tomasza Czajkowskiego na stanowisku starszego wykładowcy w Zespole Dydaktycznym Konstrukcji Metalowych Zakładu Teorii Konstrukcji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 145. Uchwała nr 145 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Anny Szczepaniak - Kreft na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Geodezji i Pomiarów Hydrograficznych Katedry Budownictwa Wodnego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 146. Uchwała nr 146 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Doroty Libront na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Geodezji i Pomiarów Hydrograficznych Katedry Budownictwa Wodnego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 147. Uchwała nr 147 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Piotra Freidenberga na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Konstrukcji Żelbetowych Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 148. Uchwała nr 148 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Małgorzaty Lange na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Budownictwa Ogólnego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 149. Uchwała nr 149 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Jacka Mazura na stanowisku starszego wykładowcy Zakładzie Technologii Wody, Ścieków i Odpadów Katedry Inżynierii Sanitarnej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 150. Uchwała nr 150 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. Jerzego Nejranowskiego na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 151. Uchwała nr 151 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr Mikołaja Jerczyńskiego na stanowisku asystenta w Katedrze Sztuk Wizualnych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 152. Uchwała nr 152 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. arch. Arkadiusza Polewki na stanowisku asystenta w Katedrze Sztuk Wizualnych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 153. Uchwała nr 153 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. Jarosława Strzałkowskiego na stanowisku asystenta w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 154. Uchwała nr 154 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. Piotra Brzozowskiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Konstrukcji Żelbetowych Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 155. Uchwała nr 155 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w wymiarze 1/2 etatu dr inż. Larysy Gawkowskiej na stanowisku starszego wykładowcy w Zespole Dydaktycznym Mechaniki Budowli Zakładu Teorii Konstrukcji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 156. Uchwała nr 156 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w wymiarze ½ etatu mgr inż. Agnieszki Małysy na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 157. Uchwała nr 157 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w wymiarze 1/2 etatu dr inż. Anny Roszak na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Budownictwa Wodnego, Hydrauliki i Hydrologii Katedry Budownictwa Wodnego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)

 158. Uchwała nr 158 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie: powołania zespołu przygotowującego raport samooceny na kierunku Inżynieria Środowiska - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  124 kB)

 159. Uchwała nr 159 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie: wyznaczenia recenzenta spoza Uczelni do oceny osiągnięć naukowych dr inż. arch. Mariusza Tuszyńskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  104 kB)

 160. Uchwała nr 160 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie: wyznaczenia recenzenta spoza Uczelni do oceny osiągnięć naukowych dr inż. Sławomiry Bering - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  103 kB)

 161. Uchwała nr 161 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie: powołania kierownika Katedry Geotechniki oraz kierownika Zakładu Geologii Inżynierskiej i Hydrogeologii - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  85 kB)

 162. Uchwała nr 162 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie: zmian organizacyjnych w strukturze Wydziału Budownictwa i Architektury - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  91 kB)

 163. Uchwała nr 163 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o powołanie kierowników katedr i zakładów na Wydziale Budownictwa i Architektury na kadencję 2016 – 2020 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  88 kB)

 164. Uchwała nr 164 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy prof. dr hab. inż. Ryszarda Coufala na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Geotechniki - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  103 kB)

 165. Uchwała nr 165 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o powołanie kierownika stacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej Architektura i Urbanistyka oraz Budownictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  86 kB)