Uchwały RW 2013/14

Uchwały Rady Wydziału Budownictwa i Architektury z roku akademickiego 2013/2014

 1. Uchwała nr 1 z dnia 11 września 2013 r. w sprawie: uzupełnienia efektów kształcenia na kierunku Architektura i Urbanistyka dla studiów I stopnia (S1) oraz dla studiów II stopnia (S2, N2) - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  126 kB)
 2. Uchwała nr 2 z dnia 11 września 2013 r. w sprawie: zmiany w planie studiów dla kierunku Budownictwo na rok akademicki 2013/2014 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  187 kB)
 3. Uchwała nr 3 z dnia 11 września 2013 r. w sprawie: obniżenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  127 kB)
 4. Uchwała nr 4 z dnia 11 września 2013 r. w sprawie: zmian w nazwie i strukturze organizacyjnej Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  137 kB)
 5. Uchwała nr 5 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie: minimalnej liczby studentów na specjalnościach - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  126 kB)
 6. Uchwała  nr 6 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: liczby godzin dydaktycznych za opiekę nad  studentem przygotowującym pracę dyplomową - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  129 kB)

 7. Uchwała  nr 7 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Programowej dla kierunku Wzornictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  82 kB)

 8. Uchwała  nr 8 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie:  uruchomienia studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Wzornictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  80 kB)

 9. Uchwała  nr 9 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie:  uchwalenia planów i programu kształcenia dla studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Wzornictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  80 kB)

 10. Uchwała  nr 10 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie: korekt w planach studiów dla kierunków Budownictwo oraz Inżynieria Środowiska na rok akademicki 2014/2015 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  111 kB)

 11. Uchwała  nr 11 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie: limitów przyjęć na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2014/2015 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  104 kB)

 12. Uchwała  nr 12 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie: korekty do Uchwały nr 9/2013/2014 Rady Wydziału Budownictwa i Architektury z dnia 18 grudnia 2013 r. podjętej w sprawie planów i programu kształcenia dla studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Wzornictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  80 kB)

 13. Uchwała  nr 13 z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie: rezygnacji z uruchomienia niektórych specjalności na kierunku Inżynieria Środowiska - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  110 kB)

 14. Uchwała nr 14 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie: kierunków studiów, po których absolwenci osiągnęli efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji porównywalne do tych, jakie wymagane są od absolwentów kierunku studiów dla naboru na studia drugiego stopnia, na rok akademicki 2014/2015 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  119 kB)

 15. Uchwała nr 15 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków będących podstawą kwalifikacji kandydatów na stacjonarne studia II. stopnia na kierunku Wzornictwo na rok akademicki 2014/2015 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  118 kB)

 16. Uchwała nr 16 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie: określenia wartości liczb Sn , Pn, BSn i BPn, wymaganych do rejestracji studenta na kolejny semestr w roku akademickim 2014/2015 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  145 kB)

 17. Uchwała nr 17 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie: podziału kwoty dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego otrzymanej w roku 2014 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  98 kB)

 18. Uchwała nr 18 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Pawła Mieczkowskiego przez Radę Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  81 kB)

 19. Uchwała nr 19 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie: wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej dr. inż. Pawła Mieczkowskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  85 kB)

 20. Uchwała nr 20  z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w planach studiów S1 i N1 dla kierunku Budownictwo oraz w planach studiów S1 dla kierunku Inżynieria Środowiska  - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  111 kB)

 21. Uchwała nr 21 dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: propozycji uchwały Senatu ZUT dotyczącej określenia wartości Sn i Pn na studia wyższe oraz warunków rejestracji na ostatni semestr studiów w roku akademickim 2014/2015 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  83 kB)

 22. Uchwała nr 22 dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: uruchomienia studiów doktoranckich na Wydziale Budownictwa i Architektury - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  82 kB)

 23. Uchwała nr 23 dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: uchwalenia efektów, planów i programu kształcenia na Wydziale Budownictwa i Architektury oraz warunków rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  83 kB)


 24. Uchwała nr 24 dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Budownictwa i Architektury - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  82 kB)

 25. Uchwała nr 25 dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia planu studiów podyplomowych Inżynieria Drogowa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  81 kB)

 26. Uchwała nr 26 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie: zmiany uchwał Rady Wydziału Budownictwa i Architektury nr 14/2011/2012 z dn. 18.04.2012 r. oraz nr 16/2011/2012 z dn. 23.05.2012 r. - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)

 27. Uchwała nr 27 dnia 10 września 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy prowadzonego na Wydziale Budownictwa i Architektury kierunku studiów z Architektura i Urbanistyka na Architektura - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  128 kB)
 28. UWAGA! Uchwała uchylona UCHWAŁĄ SENATU NR 68 z dnia 22.09.2014 r. treść uchwały

 29. Uchwała nr 28 dnia 10 września 2014 r. w sprawie: utworzenia specjalności "Budownictwo Hydrotechniczne" oraz "Budownictwo Energooszczędne", na studiach stacjonarnych drugiego stopnia kierunku studiów Budownictwo w roku ak. 2014/2015. - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  152 kB)

 30. Uchwała nr 29 dnia 10 września 2014 r. w sprawie: uruchomienia specjalności "Sieci, Instalacje Komunalne i Przemysłowe" na studiach stacjonarnych drugiego stopnia kierunku studiów Inżynieria Środowiska w roku ak. 2014/2015. - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  152 kB)

 31. Uchwała nr 30 dnia 10 września 2014 r. w sprawie: uchwalenia planów studiów dla specjalności "Budownictwo Hydrotechniczne" oraz "Budownictwo Energooszczędne", na studiach stacjonarnych drugiego stopnia kierunku studiów Budownictwo. - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  113 kB)

 32. Uchwała nr 31 dnia 10 września 2014 r. w sprawie: przyjęcia planów studiów dla specjalności "Sieci, Instalacje Komunalne i Przemysłowe" na studiach stacjonarnych drugiego stopnia kierunku studiów Inżynieria Środowiska - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  113 kB)

 33. Uchwała nr 32 dnia 10 września 2014 r. w sprawie: zmian w planach studiów S2 dla kierunku Architektura i Urbanistyka - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  85 kB)

 34. Uchwała nr 33 dnia 10 września 2014 r. w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Katedry Sztuk Wizualnych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  89 kB)

 35. Uchwała nr 34 dnia 10 września 2014 r. w sprawie: obniżenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  84 kB)