Opinie Rady Dyscypliny 2021/22

Opinia nr 1/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 października 2021 r. w sprawie: wniosku o zmianę promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Krzysztofa Wierzbickiego - treść opinii


Opinia nr 2/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę tematu rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bartosza Budzińskiego - treść opinii


Opinia nr 3/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 października 2021 r. w sprawie: stanowiska Komisji Opiniującej RDN ILiT (ds. przewodu doktorskiego mgr. inż. Pawła Siemaszki) zawartego w protokole z dnia 3 listopada 2021 r. - treść opinii


Opinia nr 4/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie naukowej budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Kamilowi Stacheckiemu - treść opinii


Opinia nr 5/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie naukowej budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Pawłowi Siemaszce - treść opinii


Opinia nr 6/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska adiunkta w Katedrze Budownictwa Ogólnego na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska - treść opinii


Opinia nr 7/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie: rekomendacji kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bartosza Budzińskiego - treść opinii


Opinia nr 8/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Bartoszowi Budzińskiemu - treść opinii


Opinia nr 9/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Bartoszowi Budzińskiemu - treść opinii


Opinia nr 10/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z języka obcego - język angielski w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Bartoszowi Budzińskiemu - treść opinii


Opinia nr 11/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Bartoszowi Budzińskiemu - treść opinii


Opinia nr 12/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie: rekomendacji kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Olszewskiej - treść opinii


Opinia nr 13/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr inż. Magdaleny Olszewskiej - treść opinii


Opinia nr 14/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr inż. Magdaleny Olszewskiej - treść opinii


Opinia nr 15/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z języka obcego - język angielski w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr inż. Magdaleny Olszewskiej - treść opinii


Opinia nr 16/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr inż. Magdaleny Olszewskiej - treść opinii


Opinia nr 17/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie: rekomendacji kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Gumnego - treść opinii


Opinia nr 18/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Krzysztofa Gumnego - treść opinii


Opinia nr 19/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Krzysztofa Gumnego - treść opinii


Opinia nr 20/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z języka obcego - język niemiecki w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Krzysztofa Gumnego - treść opinii


Opinia nr 21/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo - treść opinii


Opinia nr 22/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie: rekomendacji kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Adama Wasiluka - treść opinii


Opinia nr 23/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Adama Wasiluka - treść opinii


Opinia nr 24/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Adama Wasiluka - treść opinii


Opinia nr 25/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z języka obcego - język angielski w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Adama Wasiluka - treść opinii


Opinia nr 26/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Adama Wasiluka - treść opinii


Opinia nr 27/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie: rekomendacji kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dominika Kacprzaka - treść opinii


Opinia nr 28/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Dominika Kacprzaka - treść opinii


Opinia nr 29/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Dominika Kacprzaka - treść opinii


Opinia nr 30/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z języka obcego - język angielski w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Dominika Kacprzaka - treść opinii


Opinia nr 31/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Dominika Kacprzaka - treść opinii


Opinia nr 32/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) dr inż. Kamili Zając - treść opinii


Opinia nr 33/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z języka obcego - język angielski w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) dr inż. Kamili Zając - treść opinii


Opinia nr 34/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżnieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie: rekomendowania członków komisji oceny śródokresowej mgr inż Oliwii Merskiej, uczestniczki Szkoły Doktorskiej - treść opinii


Opinia nr 35/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżnieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska profesora w Katedrze Konstrukcji Żelbetonowych i Technologii Betonu na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska - treść opinii


Opinia nr 36/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżnieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska profesora w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska - treść opinii


Opinia nr 37/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżnieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska profesora uczelni w Katedrze Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska - treść opinii


Opinia nr 38/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżnieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie: rekomendowania kandydata do konkursu "Zachodniopomorskie Noble" - treść opinii


Opinia nr 39/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżnieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie: rekomendacji kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Wierzbickiego - treść opinii


Opinia nr 40/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżnieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Krzysztofowi Wierzbickiemu - treść opinii


Opinia nr 41/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżnieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Krzysztofowi Wierzbickiemu - treść opinii


Opinia nr 42/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżnieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z języka obcego - język angielski w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Krzysztofowi Wierzbickiemu - treść opinii


Opinia nr 43/2021/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Inżnieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie naukowej budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Krzysztofowi Wierzbickiemu - treść opinii