Otwarte przewody doktorskie

Otwarte przewody doktorskie z dyscypliny naukowej Inżynieria Środowiska

Imię i NazwiskoJednostka org.Data otwarcia przewodu Temat rozprawy doktorskiejPromotor
2019
Norbert Laskowski17.04.2019Kryteria estymacji parametrów konceptualnych modeli hydrologicznych relacji opad-odpływDr hab. inż. Jacek Kurnatowski

Rafał Ciepłuch

17.04.2019Wpływ zmiany batymetrii kanału Duńczyca na rozprzestrzenianie i przemianę zanieczyszczeń wprowadzanych jako zrzut ścieków przemysłowychDr hab. inż. Andrzej Aniszewski, prof. ZUT
2018
Natalia Dąbkowska04.07.2018Wpływ ścieków pralniczych na trwałość wybranych elementów sieci kanalizacyjnejdr hab. inż. Andrzej Aniszewski
Kamil KuźmińskiKIS14.03.2018Zastosowanie zaawansowanych metod utleniania do usuwania surfaktantów z wodydr hab. inż. Magdalena Janus, prof. nadzw.
2017
Jerzy NejranowskiKOWiC25.10.2017"Określenie poborów chwilowych ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych"prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik
Robert MańkoKBW25.10.2017"Wpływ udrożnienia kanałów Międzyodrza i remontu zabudowy hydrotechnicznej na przepływy w sieci rzecznej dolnej Odry"dr hab. n.t.
Ryszard Ewertowski
Justyna KiperKIS25.10.2017"Metody zagospodarowania osadów ściekowych z ubocznymi produktami spalania węgla oraz biomasy"dr hab. inż.
Anna Głowacka, prof. ZUT