Uchwały Rady Dyscypliny 2020/21

Uchwała nr 1/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie: powołania Zespołu Opiniującego Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Pawłowi Sikorze w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  273 kB)


Uchwała nr 2/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Opiniującej Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport w sprawie przewodu doktorskiego mgr. inż. Pawła Siemaszki - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  265 kB)


Uchwała nr 3/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Opiniującej Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport w sprawie przewodu doktorskiego mgr. inż. Kamila Stacheckiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  266 kB)


Uchwała nr 4/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: powołania komisji ds. ewaluacji dyscypliny naukowej Inżynieria Lądowa i Transport - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  298 kB)