Opinie Rady Dyscypliny 2019/20

Opinia nr 1/2019/2020 Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku
o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr. hab. inż. Włodzimierza Rosochackiego na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Logistyki i Ekonomiki Transportu na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu - treść opinii  (format:  pdf, rozmiar:  127 kB)


Opinia nr 2/2019/2020 Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku
o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr. inż. Piotra Trojanowskiego na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Logistyki i Ekonomiki Transportu na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  126 kB)


Opinia nr 3/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku
o utworzenie stanowiska adiunkta w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  96 kB)


Opinia nr 4/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku
o wyznaczenie dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej, prof. ZUT na promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Pułtorak - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  99 kB)


Opinia nr 5/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury dr. hab. inż. Anny Głowackiej, prof. ZUT na członka reprezentującego Radę Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport w Radzie Szkoły Doktorskiej - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  100 kB)


Opinia nr 6/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr. inż. Karola Federowicza na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Budownictwa Ogólnego - treść opinii (format:  docx, rozmiar:  17,72 kB)


Opinia nr 7/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska adiunkta w Katedrze Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu - treść opinii (format:  doc, rozmiar:  30 kB)


Opinia nr 8/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska asystenta w Katedrze Logistyki i Ekonomiki Transportu na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu - treść opinii (format:  doc, rozmiar:  30 kB)


Opinia nr 9/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia korekty w planie studiów doktoranckich na semestrze czwartym na kierunku Inżynieria Środowiska - treść opinii (format:  doc, rozmiar:  33 kB)


Opinia nr 10/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o poparcie koncepcji utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku logistyka na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu - treść opinii (format:  doc, rozmiar:  31 kB)


Opinia nr 11/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: rekomendacji kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej dr inż. Kamili Zając - treść opinii (format:  doc, rozmiar:  33 kB)


Opinia nr 12/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) dr inż. Kamili Zając - treść opinii (format:  doc, rozmiar:  35 kB)


Opinia nr 13/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) dr inż. Kamili Zając - treść opinii (format:  doc, rozmiar:  34 kB)


Opinia nr 14/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska profesora uczelni w Katedrze Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa i Architektury - treść opinii (format:  doc, rozmiar:  32 kB)


Opinia nr 15/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska asystenta w Katedrze Budownictwa Ogólnego na Wydziale Budownictwa i Architektury - treść opinii (format:  doc, rozmiar:  32 kB)


Opinia nr 16/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska asystenta w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych na Wydziale Budownictwa i Architektury - treść opinii (format:  doc, rozmiar:  32 kB)


Opinia nr 17/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska adiunkta w Katedrze Logistyki i Ekonomiki Transportu na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu - treść opinii (format:  doc, rozmiar:  32 kB)


Opinia nr 18/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska profesora w Katedrze Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu na Wydziale Budownictwa i Architektury - treść opinii (format:  doc, rozmiar:  32 kB)


Opinia nr 19/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska profesora w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa na Wydziale Budownictwa i Architektury - treść opinii (format:  doc, rozmiar:  32 kB)


Opinia nr 20/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o przeniesienie dr inż. Pawła Sikory z grupy pracowników badawczo-dydaktycznych do grupy pracowników badawczych - treść opinii (format:  doc, rozmiar:  32 kB)


Opinia nr 21/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o odwołanie promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Olszewskiej - treść opinii (format:  doc, rozmiar:  27 kB)


Opinia nr 22/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o powołanie promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Olszewskiej - treść opinii (format:  doc, rozmiar:  27 kB)


Opinia nr 23/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o powołanie opiekuna naukowego rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Skoczylas - treść opinii (format:  doc, rozmiar:  29 kB)


Opinia nr 24/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie: rekomendacji kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Szymona Skibickiego - treść opinii (format:  doc, rozmiar:  28 kB)


Opinia nr 25/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Szymonowi Skibickiemu - treść opinii (format:  doc, rozmiar:  29 kB)


Opinia nr 26/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Szymonowi Skibickiemu - treść opinii (format:  doc, rozmiar:  29 kB)


Opinia nr 27/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej ekonomia i finanse w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Szymonowi Skibickiemu - treść opinii (format:  doc, rozmiar:  29 kB)


Opinia nr 28/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z języka obcego – język angielski w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Szymonowi Skibickiemu - treść opinii (format:  doc, rozmiar:  29 kB)


Opinia nr 29/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie: rekomendacji kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Brzozowskiego - treść opinii (format:  doc, rozmiar:  28 kB)


Opinia nr 30/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Piotrowi Brzozowskiemu - treść opinii (format:  doc, rozmiar:  29 kB)


Opinia nr 31/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Piotrowi Brzozowskiemu - treść opinii (format:  doc, rozmiar:  29 kB)


Opinia nr 32/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej ekonomia i finanse w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Piotrowi Brzozowskiemu - treść opinii (format:  doc, rozmiar:  29 kB)


Opinia nr 33/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z języka obcego – język angielski w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Piotrowi Brzozowskiemu - treść opinii (format:  doc, rozmiar:  29 kB)


Opinia nr 34/2019/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska asystenta w Katedrze Budownictwa Wodnego na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska - treść opinii (format:  doc, rozmiar:  27 kB)