Księga znaku i logo

Logo do pobrania

Logo występuje zawsze z opisem, nie należy rozdzielać elementów znaku. Pliki w przestrzeni barwnej CMYK.

Inne pliki