Wydziałowe Komisje Programowe

Na podstawie § 49 ust. 8 Regulaminu organizacyjnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (Zarządzenie nr 173 Rektora ZUT z dnia 29.10.2020 r.) Zarządzeniem Dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska z dnia 16.09.2020 r. powołane zostały Wydziałowe Komisje Programowe na kadencję 2020-2024.

Koordynatorem prac merytorycznych Wydziałowych Komisji Programowych jest Prodziekan ds. studenckich i kształcenia dr inż. Dorota Leciej-Pirczewska, dr inż. Andrzej Pozlewicz. Koordynator ECTS - dr inż. Piotr Freidenberg.

Wydziałowa Komisja Programowa dla kierunku: Budownictwo

Przewodnicząca:

 • dr hab. inż. Alicja Sołowczuk, prof. ZUT

Członkowie:

 • dr hab. inż. Teresa Rucińska, prof. ZUT - KFBiMB
 • dr inż. Krystyna Araszkiewicz – KBO
 • dr inż. Piotr Freidenberg – KKŻiTB
 • dr inż. Małgorzata Jarosińska – KTK
 • dr inż. Dorota Libront – KBW
 • dr inż. Rafał Nowak – KBO
 • dr inż. Ewa Silicka – KTK
 • mgr inż. Dominik Kacprzak – KDiM
 • mgr inż. Magdalena Olszewska - KG

Wydziałowa Komisja Programowa dla kierunku: Inżynieria Środowiska

Przewodnicząca:

 • dr inż. Ewa Figiel – KOWiC

Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik – KOWiC
 • dr hab. inż. Magdalena Janus, prof. ZUT – KIS
 • dr hab. inż. Teresa Rucińska, prof. ZUT – KFBiMB
 • dr inż. Tomasz Kozłowski – KG
 • dr inż. Dorota Libront – KBW
 • dr inż. Krzysztof Tarnowski – KIS

Zadania Wydziałowych Komisji Programowych

Do zadań Wydziałowych Komisji Programowych należy:

 1. Opracowywanie planów studiów i wprowadzania do nich korekt,
 2. Aktualizowanie programów kształcenia i opracowywanie zmian dokonywanych w programie kształcenia wynikających z jego doskonalenia,
 3. Opracowywanie procedur dyplomowania,
 4. Aktualizowanie propozycji pytań na egzamin dyplomowy,
 5. Opiniowanie:
  • wniosków w przedmiocie prowadzenia nowego kierunku studiów,
  • wniosków w sprawie tworzenia nowych specjalności, poziomów kształcenia lub formy studiów,
  • oferty kursów w języku angielskim,
  • proponowanych przez jednostki tematów i zakresów prac dyplomowych,
  • propozycji pytań na egzamin dyplomowy,
  • planów studiów indywidualnych
  • zmian dokonywanych w programie kształcenia wynikających z jego doskonalenia oraz opiniowanie innych spraw zgłoszonych przez Dziekana, dotyczących planów studiów i programów kształcenia.