Wydziałowe Komisje Programowe

Na podstawie § 49 ust. 8 Regulaminu organizacyjnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (Zarządzenie nr 173 Rektora ZUT z dnia 29.10.2020 r.). Zostały powołane Wydziałowe Komisje Programowe na kadencję 2020-2024.

Koordynatorem prac merytorycznych Wydziałowych Komisji Programowych jest Prodziekan ds. studenckich i kształcenia dr inż. Dorota Leciej-Pirczewska, dr inż. Andrzej Pozlewicz. Koordynator ECTS - dr inż. Piotr Freidenberg.

Wydziałowa Komisja Programowa dla kierunku: Budownictwo

Przewodnicząca:

·        dr inż. Ewa Silicka

Członkowie:

 ·        dr hab. inż. Teresa Rucińska, prof. ZUT – KFBiMB

·        dr hab. inż. Rafał Nowak – KIBiK

·        dr inż. Piotr Freidenberg – KKŻiTB

·        dr inż. Małgorzata Jarosińska – KTK

·        dr inż. Norbert Laskowski – KIŚ

·        dr inż. Robert Mańko – KOWiC

·        dr inż. Stanisław Majer – KIBiK

·        dr inż. Magdalena Bochenek – KIBiK

·        dr inż. Magdalena Olszewska – KG

·        dr inż. Anna Jabłonka – KTK

Wydziałowa Komisja Programowa dla kierunku: Inżynieria Środowiska

Przewodnicząca:

·        dr inż. Ewa Figiel – KOWiC

Członkowie:

·        prof. dr hab. inż. Magdalena Janus – KIS

·        dr inż. Tomasz Kozłowski – KG

·        dr inż. Norbert Laskowski – KIŚ

·        dr inż. Robert Mańko – KOWiC

·        dr inż. Jerzy Nejranowski - KOWiC

·        dr inż. Krzysztof Tarnowski – KIŚ

 

Zadania Wydziałowych Komisji Programowych

Do zadań Wydziałowych Komisji Programowych należy:

 1. Opracowywanie planów studiów i wprowadzania do nich korekt,
 2. Aktualizowanie programów kształcenia i opracowywanie zmian dokonywanych w programie kształcenia wynikających z jego doskonalenia,
 3. Opracowywanie procedur dyplomowania,
 4. Aktualizowanie propozycji pytań na egzamin dyplomowy,
 5. Opiniowanie:
  • wniosków w przedmiocie prowadzenia nowego kierunku studiów,
  • wniosków w sprawie tworzenia nowych specjalności, poziomów kształcenia lub formy studiów,
  • oferty kursów w języku angielskim,
  • proponowanych przez jednostki tematów i zakresów prac dyplomowych,
  • propozycji pytań na egzamin dyplomowy,
  • planów studiów indywidualnych
  • zmian dokonywanych w programie kształcenia wynikających z jego doskonalenia oraz opiniowanie innych spraw zgłoszonych przez Dziekana, dotyczących planów studiów i programów kształcenia.