Opinie Rady Dyscypliny 2020/21

Opinia nr 1/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 14 października 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dla dra inż. Pawła Sikory w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport - treść opinii  (format:  pdf, rozmiar:  254 kB)


Opinia nr 2/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 14 października 2020 r. w sprawie: rekomendowania dr hab. inż. Elżbiety Horszczaruk prof. ZUT na członka Rady Szkoły Doktorskiej - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  190 kB)


Opinia nr 3/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury dr hab. inż. Pawła Mieczkowskiego, prof. ZUT na promotora doktorantki Oliwii Merskiej - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  176 kB)


Opinia nr 4/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie: rekomendowania członków Komisji ds. oceny śródokresowej mgr inż. Moniki Pułtorak uczestnika Szkoły Doktorskiej - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  207 kB)


Opinia nr 5/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska adiunkta w Katedrze Logistyki i Ekonomiki Transportu na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  200 kB)


Opinia nr 6/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie: rekomendacji kandydatów na członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dra inż. Pawła Sikory - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  309 kB)


Opinia nr 7/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska adiunkta w Katedrze Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  204 kB)


Opinia nr 8/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska adiunkta w Katedrze Budownictwa Ogólnego na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  199 kB)


Opinia nr 9/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska asystenta w Katedrze Budownictwa Ogólnego na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  201 kB)


Opinia nr 10/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska profesora uczelni w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  204 kB)


Opinia nr 11/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska adiunkta w Katedrze Logistyki i Ekonomiki Transportu na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  194 kB)


Opinia nr 12/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska asystenta w Katedrze Logistyki i Ekonomiki Transportu na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  196 kB)


Opinia nr 13/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska profesora uczelni w Katedrze Logistyki i Ekonomiki Transportu na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  201 kB)


Opinia nr 14/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska asystenta w Katedrze Logistyki i Ekonomiki Transportu na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  202 kB)


Opinia nr 15/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska asystenta w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  201 kB)


Opinia nr 16/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie: wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Skoczylas - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  242 kB)


Opinia nr 17/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie: rekomendacji kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Siemaszki - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  234 kB)


Opinia nr 18/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Pawłowi Siemaszko - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  275 kB)


Opinia nr 19/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Pawłowi Siemaszko - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  266 kB)


Opinia nr 20/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z języka obcego - język angielski w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Pawłowi Siemaszko - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  264 kB)


Opinia nr 21/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie: rekomendacji kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Kamila Stacheckiego - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  243 kB)


Opinia nr 22/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Kamilowi Stacheckiemu - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  277 kB)


Opinia nr 23/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Kamilowi Stacheckiemu - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  269 kB)


Opinia nr 24/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska profesora w Katedrze Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  211 kB)