Rozstrzygnięcia

Informacja o wyniku konkursu w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych WBiIŚ ZUT w Szczecinie

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20.07.2018 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.)

 

JEDNOSTKA
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

STANOWISKO     
asystent
DATA OGŁOSZENIA
10.05.2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT
09.06.2022 r.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA

KONKURSU
10.06.2022 r.
ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ
 1

 

Postępowanie konkursowe nie zostało rozstrzygnięte.

Szczegóły (format:  docx, rozmiar:  15,67 KB)

 

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU na stanowisko asystent w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych WBiIŚ ZUT w Szczecinie

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20.07.2018 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.)

 

JEDNOSTKA
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

STANOWISKO     
asystent
DATA OGŁOSZENIA
14.10.2021 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT
11.02.2022 r.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA

KONKURSU
18.02.2022 r.
ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ
   0

 

Postępowanie konkursowe nie zostało rozstrzygnięte.

 

Informacja o wyniku konkursu (format:  pdf, rozmiar:  439 KB)

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU na stanowisko adiunkta w Katedrze Budownictwa Ogólnego WBiIŚ ZUT w Szczecinie

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20.07.2018 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.)

 

 

JEDNOSTKA
Katedra Budownictwa Ogólnego

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

STANOWISKO     
adiunkt
DATA OGŁOSZENIA
03.01.2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT
04.02.2022 r.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA

KONKURSU
11.02.2022 r.
ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ
   1

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na ww. stanowisko konkurs wygrał/a :

 

Dr inż. Hanna Ivashchyshyn


 (format:  pdf, rozmiar:  140 KB)

Informacja o wyniku konkursu (format:  pdf, rozmiar:  140 KB)