Opinie Rady Dyscypliny 2022/23

Opinie Rady Dyscypliny 2022/23

Opinia nr 1/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 października 2022 r. w sprawie: rekomendacji kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jakoba Machona -  treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  36 kB)

Opinia nr 2/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 października 2022 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Jakobowi Machonowi -  treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  41 kB)

Opinia nr 3/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 października 2022 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Jakobowi Machonowi -  treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  41 kB)

Opinia nr 4/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 października 2022 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z języka obcego - język niemiecki w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Jakobowi Machonowi -  treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  41 kB)

Opinia nr 5/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 października 2022 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie naukowej budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Jakobowi Machonowi -  treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  41 kB)

Opinia nr 6/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 października 2022 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska -  treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  35 kB)

Opinia nr 7/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 października 2022 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Budownictwa Ogólnego na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska -  treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  33 kB)

Opinia nr 8/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 października 2022 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inż Rafałowi Przemysławowi Nowakowi w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport -  treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  44 kB)

Opinia nr 9/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 08 marca 2023 r. w sprawie: rekomendacji kandydatów na członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Rafała Przemysława Nowaka - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  50 kB)

Opinia nr 10/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 08 marca 2023 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  36 kB)

Opinia nr 11/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 08 marca 2023 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geotechniki na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  34 kB)

Opinia nr 12/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 08 marca 2023 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury dr hab. inż. Ludmiły Filiny - Dawidowicz, prof. ZUT na promotora doktoranta Wojciecha Durczaka - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  37 kB)

Opinia nr 13/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie:  rekomendacji kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka Kurnatowskiego - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  39 kB)

Opinia nr 14/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa, geodezja i transport) mgr. inż. Markowi Kurnatowskiemu - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  41 kB)

Opinia nr 15/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa, geodezja i transport) mgr. inż. Markowi Kurnatowskiemu - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  41 kB)

Opinia nr 16/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie naukowej budownictwo (inżynieria lądowa, geodezja i transport) mgr. inż. Markowi Kurnatowskiemu - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  42 kB)

Opinia nr 17/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie: rekomendacji kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Karola Federowicza - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  37 kB)

Opinia nr 18/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa, geodezja i transport) mgr. inż. Karolowi Federowiczowi - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  41 kB)

Opinia nr 19/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa, geodezja i transport) mgr. inż. Karolowi Federowiczowi - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  40 kB)

Opinia nr 20/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z języka obcego - język angielski  w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa, geodezja i transport) mgr. inż. Karolowi Federowiczowi - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  41 kB)

Opinia nr 21/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie naukowej budownictwo (inżynieria lądowa, geodezja i transport) mgr. inż. Karolowi Federowiczowi - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  43 kB)

Opinia nr 22/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Teorii Konstrukcji na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  34 kB)

Opinia nr 23/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska profesora w Katedrze Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  32 kB)

Opinia nr 24/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska profesora w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  32 kB)

Opinia nr 25/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska profesora uczelni w Katedrze Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  31 kB)

Opinia nr 26/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury dr. inż. Bartosza Budzińskiego na promotora pomocniczego doktorantki Oliwii Merskiej - treść opinii (format:  pdf, rozmiar:  35 kB)