Uchwały Rady Dyscypliny 2022/23

Uchwała nr 1/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 października 2022 r. w sprawie: przyjęcia stanowiska Komisji Opiniującej RDN ILiT (ds. przewodu doktorskiego mgr. inż. Mateusza Techmana) zawartego w protokole nr 2 z dnia 10 października 2022 r. - treść uchwały