Uchwały RW 2017/18

Uchwały Rady Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie z roku akademickiego 2017/18

Uchwała nr 1/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Stefana Nowaczyka na stanowisku adiunkta w Zespole Dydaktycznym Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Budownictwie - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  101 kB)


Uchwała nr 2/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. inż. Andrzeja Aniszewskiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Katedry Inżynierii Sanitarnej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  101 kB)


Uchwała nr 3/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w wymiarze ½ etatu dr inż. Tomasza Czajkowskiego na stanowisku starszego wykładowcy w Zespole Dydaktycznym Konstrukcji Metalowych Zakładu Teorii Konstrukcji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  101 kB)


Uchwała nr 4/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Piotra Popiela na stanowisku starszego wykładowcy w Zespole Dydaktycznym Konstrukcji Metalowych Zakładu Teorii Konstrukcji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  101 kB)


Uchwała nr 5/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Tomasza Kozłowskiego na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Mechaniki Gruntów i Fundamentowania Katedry Geotechniki - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  101 kB)


Uchwała nr 6/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr Cypriana Seula na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Geologii Inżynierskiej i Hydrogeologii Katedry Geotechniki - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  101 kB)


Uchwała nr 7/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr Artura Świtalskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Wzornictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  101 kB)


Uchwała nr 8/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr Agnieszki Błędowskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Wzornictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  101 kB)


Uchwała nr 9/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. arch. Olgi Gazińskiej na stanowisku asystenta w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  101 kB)


Uchwała nr 10/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: obniżenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  86 kB)


Uchwała nr 11/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: powołanie wydziałowej komisji ds. przewodów doktorskich - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  118 kB)


Uchwała nr 12/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: powołania kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Katedry Inżynierii Sanitarnej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  101 kB)


Uchwała nr 13/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: powołania kierownika Zespołu Dydaktycznego Ekonomiki, Organizacji i Zrządzania w Budownictwie - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  101 kB)


Uchwała nr 14/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Jerzego Nejranowskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  85 kB)


Uchwała nr 15/2017/2018 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: powołania kierownika Zespołu Dydaktycznego Konstrukcji Metalowych Zakładu Teorii Konstrukcji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  101 kB)


Uchwała nr 16/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo dr inż. Danucie Barnat-Hunek - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  84 kB)


Uchwała nr 17/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia wniosku o przyjęcie oraz dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Piotra Brzezińskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  117 kB)


Uchwała nr 18/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Jerzemu Nejranowskiemu - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  117 kB)


Uchwała nr 19/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Jerzego Nejranowskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  109 kB)


Uchwała nr 20/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Robertowi Mańko - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  117 kB)


Uchwała nr 21/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Roberta Mańko - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  109 kB)


Uchwała nr 22/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Justynie Kiper - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  117 kB)


Uchwała nr 23/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny Kiper - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  109 kB)


Uchwała nr 24/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: formy realizacji i wymiaru praktyk zawodowych na I, II i III roku studiów doktoranckich w roku akademickim 2017/2018, w dyscyplinach architektura i urbanistyka oraz budownictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  84 kB)


Uchwała nr 25/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy prof. dr hab. inż. arch. Waldemara Marzęckiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Urbanistyki, Planowania Regionalnego i Zarządzania Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  101 kB)


Uchwała nr 26/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: powołania kierownika Zespołu Cyberurbanistyki Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  100 kB)


Uchwała nr 27/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: powołania kierownika Laboratorium Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  100 kB)


Uchwała nr 28/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: powołania kierownika Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  100 kB)


Uchwała nr 29/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: dodatkowej rekrutacji na pierwszy rok studiów S2, kierunek budownictwo, specjalności: budownictwo hydrotechniczne, budownictwo energooszczędne na semestr letni, rok akademicki 2017/2018 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  83 kB)


Uchwała nr 30/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie seminarium dyplomowego przez dr inż. Teresą Paczkowską - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  83 kB)


Uchwała nr 31/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: harmonogramu przygotowania pracy doktorskiej na studiach doktoranckich w dyscyplinach Budownictwo oraz Architektura i urbanistyka - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  85 kB)


Uchwała nr 32/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie prac dyplomowych inżynierskich przez mgr inż. Grzegorza Ferbera oraz mgr inż. arch. Macieja Furmańczyka - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  84 kB)


Uchwała nr 33/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie prac dyplomowych magisterskich przez dr inż. arch. Agnieszkę Rek - Lipczyńską oraz dr inż. arch. Jakuba Gołębiewskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  84 kB)


Uchwała nr 34/2017/2018 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia opiekunów naukowych dla nowo przyjętych doktorantów na studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  70 kB)


Uchwała nr 35/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Alicji Katarzynie Cykalewicz - Tymbarskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  106 kB)


Uchwała nr 36/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Alicji Katarzyny Cykalewicz - Tymbarskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  76 kB)


Uchwała nr 37/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Aleksandrze Halarewicz - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  108 kB)


Uchwała nr 38/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Aleksandry Halarewicz - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  101 kB)


Uchwała nr 39/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Markowi Antoszczyszynowi - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  108 kB)


Uchwała nr 40/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Marka Antoszczyszyna - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  100 kB)


Uchwała nr 41/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Agnieszce Lamprecht - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  108 kB)


Uchwała nr 42/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Agnieszki Lamprecht - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  100 kB)


Uchwała nr 43/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Agnieszki Lamprecht - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  77 kB)


Uchwała nr 44/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Karolowi Kowalskiemu - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  108 kB)


Uchwała nr 45/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Karola Kowalskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  76 kB)


Uchwała nr 46/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy prof. dr hab. inż. Haliny Garbalińskiej na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  93 kB)


Uchwała nr 47/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie prowadzenia wykładów przez nauczyciela akademickiego z tytułem magistra - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  75 kB)


Uchwała nr 48/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: powołania rady nostryfikującej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  76 kB)


Uchwała nr 49/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: uzupełnienia składu wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  76 kB)


Uchwała nr 50/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany w składzie wydziałowej komisji programowej kierunku budownictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  76 kB)


Uchwała nr 51/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: powołania kierownika Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  92 kB)


Uchwała nr 52/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: przeniesienie dr hab. inż. Jerzego Wiry, prof. nadzw. z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do Zakładu Technologii Wody, Ścieków i Odpadów Katedry Inżynierii Sanitarnej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  92 kB)


Uchwała nr 53/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. inż. Anny Głowackiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Technologii Wody, Ścieków i Odpadów Katedry Inżynierii Sanitarnej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  94 kB)


Uchwała nr 54/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Piotra Brzezińskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)


Uchwała nr 55/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: nadania magistrowi inżynierowi architektowi Piotrowi Brzezińskiemu stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)


Uchwała nr 56/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr inż. arch. Piotra Brzezińskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  103 kB)


Uchwała nr 57/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Teresy Rucińskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  93 kB)


Uchwała nr 58/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. inż. Jacka Kurnatowskiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Geodezji i Pomiarów Hydrograficznych Katedry Budownictwa Wodnego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  93 kB)


Uchwała nr 59/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Technologii Betonu Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  93 kB)


Uchwała nr 60/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania kierownika Katedry Budownictwa Wodnego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  92 kB)


Uchwała nr 61/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania kierownika Zakładu Technologii Betonu Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  93 kB)


Uchwała nr 62/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany w składzie Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  75 kB)


Uchwała nr 63/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Jerzego Nejranowskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  103 kB)


Uchwała nr 64/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji d/s przewodu doktorskiego mgr inż. Jerzego Nejranowskiego w dyscyplinie inżynieria środowiska - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  104 kB)


Uchwała nr 65/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Norbertowi Olczykowi - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  104 kB)


Uchwała nr 66/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Norberta Olczyka - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  102 kB)


Uchwała nr 67/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Norberta Olczyka - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  104 kB)


Uchwała nr 68/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Piotrowi Cichockiemu - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)


Uchwała nr 69/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Cichockiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)


Uchwała nr 70/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Jakubowi Fidorowi - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)


Uchwała nr 71/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Jakuba Fidora - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)


Uchwała nr 72/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Jakuba Fidora - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)


Uchwała nr 73/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Agnieszce Ratajewskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)


Uchwała nr 74/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Agnieszki Ratajewskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  104 kB)


Uchwała nr 75/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Agnieszki Ratajewskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)


Uchwała nr 76/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Adrianie Szubryt-Obryckiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  102 kB)


Uchwała nr 77/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Adriany Szubryt-Obryckiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)


Uchwała nr 78/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Adriany Szubryt-Obryckiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  104 kB)


Uchwała nr 79/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Elizie Goczyńskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  104 kB)


Uchwała nr 80/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Elizy Goczyńskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  104 kB)


Uchwała nr 81/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Natalii Paszkowskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  104 kB)


Uchwała nr 82/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Natalii Paszkowskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  104 kB)


Uchwała nr 83/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Michałowi Golańskiemu - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)


Uchwała nr 84/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Michała Golańskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  106 kB)


Uchwała nr 85/2017/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie prac dyplomowych przez dr inż. Hannę Weber oraz dr inż. arch. Piotra Szewczyka - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  71 kB)


Uchwała nr 86/2017/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr Agnieszki Spiegelhalter na stanowisku asystenta w Katedrze Wzornictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  103 kB)


Uchwała nr 87/2017/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr Agaty Kosmacz na stanowisku asystenta w Katedrze Wzornictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  103 kB)


Uchwała nr 88/2017/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Krzysztofa Żarkiewicza na stanowisku adiunkta w Zakładzie Mechaniki Gruntów i Fundamentowania Katedry Geotechniki - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  104 kB)


Uchwała nr 89/2017/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w wymiarze ½ etatu dr Jolanty Świderskiej na stanowisku adiunkta w Zespole Dydaktycznym Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Budownictwie - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  103 kB)


Uchwała nr 90/2017/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Sylwii Gregorczyk - Buchholz - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  87 kB)


Uchwała nr 91/2017/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Piotra Wilczyńskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  87 kB)


Uchwała nr 92/2017/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Ryszarda Koślacza - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  87 kB)


Uchwała nr 93/2017/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Roberta Mańko - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  111 kB)


Uchwała nr 94/2017/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji d/s przewodu doktorskiego mgr inż. Roberta Mańko w dyscyplinie inżynieria środowiska - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)


Uchwała nr 95/2017/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Annie Jabłonce - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)


Uchwała nr 96/2017/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Jabłonki - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)


Uchwała nr 97/2017/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Michałowi Pilchowi - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)


Uchwała nr 98/2017/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Pilcha - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)


Uchwała nr 99/2017/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia korekty planu Studiów Podyplomowych Inżynieria Drogowa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  87 kB)


Uchwała nr 100/2017/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów pierwszego cyklu kształcenia w Brzeskim Państwowym Uniwersytecie Technicznym na kierunku budownictwo przemysłowe i cywilne - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  89 kB)


Uchwała nr 101/2017/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: poszerzenia składu Wydziałowej Komisji d/s. przewodów doktorskich w dyscyplinie budownictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  87 kB)


Uchwała nr 102/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia listy najlepszych absolwentów wytypowanych do „Złotej Księgi Absolwenta” - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  95 kB)


Uchwała nr 103/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: wskazania kierunków studiów pierwszego stopnia, których absolwenci osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jakie wymagane są od absolwentów studiów pierwszego stopnia, ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na Wydziale Budownictwa i Architektury - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  138 kB)


Uchwała nr 104/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: limitów przyjęć na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2018/2019 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  125 kB)


Uchwała nr 105/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: uruchomienia studiów w języku angielskim S2 na kierunku:
- Architektura i Urbanistyka, specjalność Architecture and Urban Planning
- Budownictwo, specjalności: International Construction Management – ICM, Engineering Structures – ES - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  110 kB)


Uchwała nr 106/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: powołania kierownika Katedry Dróg i Mostów - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  109 kB)


Uchwała nr 107/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: powołania kierownika Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  109 kB)


Uchwała nr 108/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: powołania kierownika Zakładu Konstrukcji Żelbetowych Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  110 kB)


Uchwała nr 109/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. arch. Arkadiusza Polewki na stanowisku adiunkta w Katedrze Sztuk Wizualnych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  110 kB)


Uchwała nr 110/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Pawła Sikory na stanowisku adiunkta w Zespole Dydaktycznym Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Budownictwie - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  110 kB)


Uchwała nr 111/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. Szymona Skibickiego na stanowisku asystenta w Katedrze Budownictwa Ogólnego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  110 kB)


Uchwała nr 112/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr Anny Pazdur - Czarnowskiej na stanowisku asystenta w Zakładzie Teorii Architektury i Projektowania Wnętrz Katedry Historii i Teorii Architektury - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  110 kB)


Uchwała nr 113/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. inż. Alicji Sołowczuk na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Dróg i Mostów - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  110 kB)


Uchwała nr 114/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w wymiarze ½ etatu czasu pracy mgr inż. arch. Małgorzaty Gościniak na stanowisku asystenta w Zakładzie Teorii Architektury i Projektowania Wnętrz Katedry Historii i Teorii Architektury - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  110 kB)


Uchwała nr 115/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy prof. dr hab. inż. Włodzimierza Kiernożyckiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Konstrukcji Żelbetowych Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  110 kB)


Uchwała nr 116/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Dominikowi Kacprzakowi - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  117 kB)


Uchwała nr 117/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominika Kacprzaka - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  116 kB)


Uchwała nr 118/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Kamilowi Kuźmińskiemu - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  117 kB)


Uchwała nr 119/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamila Kuźmińskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  116 kB)


Uchwała nr 120/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Cichockiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  111 kB)


Uchwała nr 121/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Anity Wszołkowskiej - Szewczyk - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  111 kB)


Uchwała nr 122/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Zielińskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  111 kB)


Uchwała nr 123/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr inż. Piotr Cichockiego w dyscyplinie budownictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  95 kB)


Uchwała nr 124/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Anity Wszołkowksiej – Szewczyk w dyscyplinie architektura i urbanistyka - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  96 kB)


Uchwała nr 125/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr inż. Adama Zielińskiego w dyscyplinie budownictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  92 kB)


Uchwała nr 126/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: poszerzenia składu Wydziałowej Komisji ds. przewodów doktorskich w dyscyplinie architektura i urbanistyka - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  93 kB)


Uchwała nr 127/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: nowych wydziałowych efektów kształcenia na kierunku Budownictwo na studiach I stopnia (profil ogólnoakademicki, w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie naukowej budownictwo) - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  77 kB), załączniki do uchwały (format:  pdf, rozmiar:  95 kB)


Uchwała nr 128/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: nowych wydziałowych efektów kształcenia na kierunku Budownictwo na studiach II stopnia (profil ogólnoakademicki, w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie naukowej budownictwo) - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  91 kB)


Uchwała nr 129/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: nowych wydziałowych efektów kształcenia na kierunku Architektura i urbanistyka na studiach I stopnia (profil ogólnoakademicki, w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka) - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  74 kB), załączniki do uchwały (format:  pdf, rozmiar:  87 kB)


Uchwała nr 130/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: zmiany w programie studiów kierunków: Architektura i urbanistyka drugiego stopnia (wyłącznie N2) na rok akademicki 2017/2018 i kolejne - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  95 kB)


Uchwała nr 131/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: nowych wydziałowych efektów kształcenia na kierunku Inżynieria Środowiska na studiach I stopnia (profil ogólnoakademicki, w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska) - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  150 kB)


Uchwała nr 132/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: nowych wydziałowych efektów kształcenia na kierunku Inżynieria Środowiska na studiach II stopnia (profil ogólnoakademicki, w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie naukowej Inżynieria Środowiska) - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  116 kB)


Uchwała nr 133/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenia seminarium dyplomowego przez nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  93 kB)


Uchwała nr 134/2017/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie: rozpatrzenia wniosku o przyjęcie oraz dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Jerzego Nejranowskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  115 kB)


Uchwała nr 135/2017/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie: rozpatrzenia wniosku o przyjęcie oraz dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Roberta Mańko - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  115 kB)


Uchwała nr 136/2017/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie: uruchomienia studiów doktoranckich w dyscyplinie inżynieria środowiska - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  130 kB)


Uchwała nr 137/2017/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia opisu zakładanych efektów kształcenia, planów i programu kształcenia oraz warunków rekrutacji na studiach doktoranckich w roku akademickim 2018/2019 w dyscyplinie inżynieria środowiska na WBiA - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  130 kB)


Uchwała nr 138/2017/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie: powołania kierownika studiów doktoranckich w dyscyplinie inżynieria środowiska na WBiA - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  130 kB)


Uchwała nr 139/2017/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia ramowego harmonogramu przygotowania pracy doktorskiej w dyscyplinie inżynieria środowiska na WBiA - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)


Uchwała nr 140/2017/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia ramowego harmonogramu przygotowania pracy doktorskiej w dyscyplinach naukowych ARCHITEKTURA I URBANISTYKA oraz BUDOWNICTWO na WBiA - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  87 kB)


Uchwała nr 141/2017/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie: w sprawie zasad rozliczania doktorantów z obowiązku odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych i uczestnictwa w ich prowadzeniu w roku akademickim 2018/2019 w dyscyplinie inżynieria środowiska na WBiA - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  131 kB)


Uchwała nr 142/2017/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie: limitów przyjęć na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2018/2019 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  86 kB)


Uchwała nr 143/2017/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. Adama Zielińskiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Technologii Betonu Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  104 kB)


Uchwała nr 144/2017/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie: powołania rady nostryfikującej kierunku architektura i urbanistyka - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  85 kB)


Uchwała nr 145/2017/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany w planach studiów kierunku: Architektury i Urbanistyka S1 i N2 na nowy rok akademicki 2018/2019 i kolejne - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  108 kB)


Uchwała nr 146/2017/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany w planie studiów kierunku: Architektura i Urbanistyka S1 na rok akademicki 2017/2018 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  87 kB)


Uchwała nr 147/2017/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany w planie studiów kierunku: Architektura i Urbanistyka S1 na rok akademicki 2016/2017 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  88 kB)


Uchwała nr 148/2017/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany w planie studiów kierunku: Architektura i Urbanistyka S1 na rok akademicki 2015/2016 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  87 kB)


Uchwała nr 149/2017/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie: zajęć z przedmiotu WZK – Teatr dla studentów N2, kierunek Budownictwo oraz Inżynieria środowiska w semestrze letnim 2017/2018 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  111 kB)


Uchwała nr 150/2017/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Jerzego Nejranowskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  115 kB)


Uchwała nr 151/2017/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: nadania mgr inż. Jerzemu Nejranowskiemu stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  115 kB)


Uchwała nr 152/2017/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Programowej ds. studiów doktoranckich - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  82 kB)


Uchwała nr 153/2017/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Wydziału Budownictwa i Architektury nr 137 z dnia 11 kwietnia 2108r. w sprawie zatwierdzenia opisu zakładanych efektów kształcenia, planów i programu kształcenia oraz warunków rekrutacji na studiach doktoranckich w roku akademickim 2018/2019 w dyscyplinie inżynieria środowiska na WBiA - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  127 kB)


Uchwała nr 154/2017/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. inż. arch. Grzegorza Wojtkuna na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno – Ekonomicznych Architektury - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  121 kB)


Uchwała nr 155/2017/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany w załącznikach 1 i 3 do Uchwały nr 127 Rady Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w sprawie uchwalenia nowych efektów kształcenia na kierunku Budownictwo na studiach I stopnia (profil ogólnoakademicki, w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie naukowej budownictwo) - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  158 kB)


Uchwała nr 156/2017/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany w załącznikach 1, 2 i 3 do Uchwały nr 131 Rady Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w sprawie uchwalenia nowych efektów kształcenia na kierunku Inżynieria Środowiska na studiach I stopnia (profil ogólnoakademicki, w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska) - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  142 kB)


Uchwała nr 157/2017/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w Uchwale nr 129 Rady Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w sprawie uchwalenia nowych wydziałowych efektów kształcenia na kierunku Architektura i urbanistyka na studiach I stopnia (profil ogólnoakademicki, w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka) - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  175 kB)


Uchwała nr 158/2017/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: studiów drugiego stopnia w języku angielskim na kierunku Budownictwo (profil ogólnoakademicki, w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie naukowej budownictwo) w specjalnościach: Engineering Structures ES i International Construction Management ICM - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  83 kB)


Uchwała nr 159/2017/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Roberta Mańko - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  116 kB)


Uchwała nr 160/2017/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: nadania mgr inż. mgr inż. Robertowi Mańko stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  116 kB)


Uchwała nr 161/2017/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: przyjęcia oraz dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Zielińskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  116 kB)


Uchwała nr 162/2017/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: przyjęcia oraz dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Anity Wszołkowskiej-Szewczyk - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  116 kB)


Uchwała nr 163/2017/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: powołania recenzenta rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Cichockiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  126 kB)


Uchwała nr 164/2017/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Tomaszowi Sachanowiczowi - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  116 kB)


Uchwała nr 165/2017/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Tomasza Sachanowicza - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  109 kB)


Uchwała nr 166/2017/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Aleksandrze Hamberg-Federowicz - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  116 kB)


Uchwała nr 167/2017/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Aleksandry Hamberg-Federowicz - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  110 kB)


Uchwała nr 168/2017/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Aleksandry Hamberg-Federowicz - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  111 kB)


Uchwała nr 169/2017/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: zmian w wydziałowych efektach kształcenia na kierunku Architektura i urbanistyka na studiach I stopnia (profil ogólnoakademicki, w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka) wprowadzonych Uchwałą nr 129 Rady Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i wcześniejszymi aktami - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  84 kB)


Uchwała nr 170/2017/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia planu Studiów Podyplomowych Inżynieria Drogowa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  100 kB)


Uchwała nr 171/2017/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. arch. Piotra Gradzińskiego na stanowisku asystenta w Katedrze Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno – Ekonomicznych Architektury - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  100 kB)


Uchwała nr 172/2017/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Katarzyny Zwarycz – Makles na stanowisku adiunkta w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  100 kB)


Uchwała nr 173/2017/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. inż. Andrzeja Wieczorka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  100 kB)


Uchwała nr 174/2017/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie prac dyplomowych przez dr inż. Pawła Sikorę oraz dr inż. Jerzego Nejranowskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  83 kB)


Uchwała nr 175/2017/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie prowadzenia wykładów przez nauczyciela akademickiego ze stopniem naukowym doktora - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  82 kB)


Uchwała nr 176/2017/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: sprawdzianu umiejętności plastycznych w rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunki: Architektura i Urbanistyka, oraz: Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  127 kB)


Uchwała nr 177/2017/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: powołania przewodniczącego Wydziałowej komisji ds. grantów dla Młodych Naukowców - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  124 kB)


Uchwała nr 178/2017/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Zielińskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  118 kB)


Uchwała nr 179/2017/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: nadania mgr inż. Adamowi Zielińskiemu stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  135 kB)


Uchwała nr 180/2017/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Zielińskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  134 kB)


Uchwała nr 181/2017/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: przyjęcia oraz dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Cichockiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  119 kB)


Uchwała nr 182/2017/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Rafałowi Jaworskiemu - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  118 kB)


Uchwała nr 183/2017/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Rafała Jaworskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  118 kB)


Uchwała nr 184/2017/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Szymonowi Skibickiemu - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  118 kB)


Uchwała nr 185/2017/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Szymona Skibickiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  118 kB)


Uchwała nr 186/2017/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: studiów drugiego stopnia w języku angielskim na kierunku architektura i urbanistyka (profil ogólnoakademicki, w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka) w specjalności: Architecture and Urban Planning AUP - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  89 kB)


Uchwała nr 187/2017/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy prof. dr hab. inż. Władysława Szaflika na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  104 kB)


Uchwała nr 188/2017/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. Aleksandry Barczyk na stanowisku wykładowcy w Zespole Dydaktycznym Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Budownictwie - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  104 kB)


Uchwała nr 189/2017/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Agaty Stolarskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  104 kB)


Uchwała nr 190/2017/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. Jarosława Strzałkowskiego na stanowisku asystenta w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  104 kB)


Uchwała nr 191/2017/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Jerzego Nejranowskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  104 kB)


Uchwała nr 192/2017/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. Rafała Jaworskiego na stanowisku asystenta w Katedrze Budownictwa Ogólnego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  104 kB)


Uchwała nr 193/2017/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. Norberta Laskowskiego na stanowisku asystenta w Katedrze Budownictwa Wodnego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  104 kB)


Uchwała nr 194/2017/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. arch. Mikołaja Heigel na stanowisku asystenta w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  104 kB)


Uchwała nr 195/2017/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie prac dyplomowych przez dr inż. Roberta Mańko - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  86 kB)


Uchwała nr 196/2017/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie prowadzenia wykładów przez nauczyciela akademickiego ze stopniem naukowym doktora - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  86 kB)


Uchwała nr 197/2017/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: algorytmu podziału kwoty dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  111 kB)


Uchwała nr 198/2017/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia planów i programów Studiów Podyplomowych „Modelowanie informacji i techniki CAD w budownictwie i architekturze”. - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  83 kB)


Uchwała nr 199/2017/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: uchwalenia zmiany w składzie Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr inż. Piotr Cichockiego w dyscyplinie budownictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  120 kB)


Uchwała nr 200/2017/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: przyjęcia budżetu WBiA na 2018 rok - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  87 kB)


Uchwała nr 201/2017/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w planach studiów podyplomowych „Modelowanie informacji i techniki CAD w budownictwie i architekturze”. - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  106 kB)


Uchwała nr 202/2017/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w planach studiów doktoranckich w dyscyplinach budownictwo, architektura i urbanistyka oraz inżynieria środowiska - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  124 kB)


Uchwała nr 203/2017/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Adama Zielińskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)


Uchwała nr 204/2017/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: zmian w planach studiów w języku angielskim S2 na kierunku budownictwo, w specjalnościach:
1. International Construction Management – ICM
2. Engineering Structures – ES

treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  86 kB)


Uchwała nr 205/2017/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. arch. Adama Zwolińskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)


Uchwała nr 206/2017/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. arch. Klary Czyńskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)


Uchwała nr 207/2017/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. arch. Tomasza Sachanowicza na stanowisku asystenta w Katedrze Projektowania Architektonicznego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  106 kB)


Uchwała nr 208/2017/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. Anny Jabłonki na stanowisku asystenta w Zakładzie Teorii Konstrukcji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)


Uchwała nr 209/2017/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr Mikołaja Jerczyńskiego na stanowisku asystenta w Katedrze Sztuk Wizualnych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)


Uchwała nr 210/2017/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. Zbigniewa Blekiewicza na stanowisku adiunkta w Katedrze Sztuk Wizualnych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)


Uchwała nr 211/2017/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Piotra Tkacza na stanowisku adiunkta w Katedrze Budownictwa Ogólnego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)


Uchwała nr 212/2017/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Piotra Freidenberga na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)


Uchwała nr 213/2017/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. arch. Jakuba Gołębiewskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii i Teorii Architektury - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)


Uchwała nr 214/2017/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. Krzysztofa Wierzbickiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Teorii Konstrukcji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)


Uchwała nr 215/2017/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Ewy Silickiej na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Teorii Konstrukcji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)


Uchwała nr 216/2017/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Adriana Silickiego na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Teorii Konstrukcji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)


Uchwała nr 217/2017/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. arch. Agnieszki Lamprecht na stanowisku asystenta w Katedrze Historii i Teorii Architektury - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)


Uchwała nr 218/2017/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. Piotra Brzozowskiego na stanowisku asystenta w Katedrze Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)


Uchwała nr 219/2017/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Agnieszki Pełki - Sawenko na stanowisku adiunkta w Zakładzie Teorii Konstrukcji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)


Uchwała nr 220/2017/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Olgi Kopczyńskiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Geometrii Wykreślnej i Perspektywy - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)


Uchwała nr 221/2017/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy prof. dr hab. Henryka Regimowicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Historii i Teorii Architektury - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)


Uchwała nr 222/2017/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Anity Wszołkowskiej-Szewczyk - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  119 kB)


Uchwała nr 223/2017/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: nadania mgr inż. arch. Anicie Wszołkowskiej-Szewczyk stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  117 kB)


Uchwała nr 224/2017/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Anity Wszołkowskiej-Szewczyk - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  103 kB)


Uchwała nr 225/2017/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Cichockiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  119 kB)


Uchwała nr 226/2017/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: nadania mgr inż. Piotrowi Cichockiemu stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  117 kB)


Uchwała nr 227/2017/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Pilcha - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  106 kB)


Uchwała nr 228/2017/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr inż. Michała Pilcha w dyscyplinie budownictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  89 kB)


Uchwała nr 229/2017/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Natalii Dąbkowskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  120 kB)


Uchwała nr 230/2017/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Natalii Dąbkowskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  110 kB)


Uchwała nr 231/2017/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Kamili Nowak - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  117 kB)


Uchwała nr 232/2017/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Kamili Nowak - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  114 kB)


Uchwała nr 233/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: obniżenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  76 kB)


Uchwała nr 234/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia planu kursu dokształcającego pn. „Projektowanie nawierzchni drogowych” - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  68 kB)


Uchwała nr 235/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia planu studiów podyplomowych Inżynieria Drogowa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  80 kB)


Uchwała nr 236/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Zofii Gil na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Budownictwa Ogólnego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  86 kB)


Uchwała nr 237/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Małgorzaty Lange na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Budownictwa Ogólnego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  87 kB)


Uchwała nr 238/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Andrzeja Pozlewicza na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Mechaniki Gruntów i Fundamentowania Katedry Geotechniki - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  91 kB)


Uchwała nr 239/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr Cypriana Seula na stanowisku adiunkta w Zakładzie Geologii Inżynierskiej i Hydrogeologii Katedry Geotechniki - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  91 kB)


Uchwała nr 240/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. Magdaleny Olszewskiej na stanowisku asystenta w Zakładzie Mechaniki Gruntów i Fundamentowania Katedry Geotechniki - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  90 kB)


Uchwała nr 241/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Krystyny Araszkiewicz na stanowisku adiunkta w Zespole Dydaktycznym Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Budownictwie - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  90 kB)


Uchwała nr 242/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Wiesławy Cieślewicz na stanowisku starszego wykładowcy w Zespole Dydaktycznym Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Budownictwie - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  92 kB)


Uchwała nr 243/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Sławomiry Bering na stanowisku adiunkta w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Katedry Inżynierii Sanitarnej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  91 kB)


Uchwała nr 244/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. Bartosza Bogusławskiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Katedry Inżynierii Sanitarnej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  91 kB)


Uchwała nr 245/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Jacka Mazura na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Technologii Wody, Ścieków i Odpadów Katedry Inżynierii Sanitarnej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  93 kB)


Uchwała nr 246/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. arch. Miłosza Raczyńskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  91 kB)


Uchwała nr 247/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Roberta Mańko na stanowisku adiunkta w Zakładzie Budownictwa Wodnego, Hydrauliki i Hydrologii Katedry Budownictwa Wodnego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  90 kB)


Uchwała nr 248/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Doroty Libront na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Geodezji i Pomiarów Hydrograficznych Katedry Budownictwa Wodnego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  90 kB)


Uchwała nr 249/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. arch. Mariusza Tuszyńskiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Projektowania Zintegrowanego Katedry Projektowania Architektonicznego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  90 kB)


Uchwała nr 250/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr Agaty Kosmacz na stanowisku asystenta w Katedrze Wzornictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  85 kB)


Uchwała nr 251/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w wymiarze ½ etatu czasu pracy mgr Anny Schmidt na stanowisku asystenta w Katedrze Wzornictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  83 kB)


Uchwała nr 252/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr Agnieszki Błędowskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Wzornictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  87 kB)


Uchwała nr 253/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. Renaty Jackowiak na stanowisku adiunkta w Katedrze Wzornictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  85 kB)


Uchwała nr 254/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. Bogusławy Koszałki na stanowisku adiunkta w Katedrze Wzornictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  87 kB)


Uchwała nr 255/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr Grzegorza Nawrota na stanowisku adiunkta w Katedrze Wzornictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  84 kB)


Uchwała nr 256/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr Joanny Szczepanik na stanowisku adiunkta w Katedrze Sztuk Wizualnych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  84 kB)


Uchwała nr 257/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Tomasza Kozłowskiego na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Mechaniki Gruntów i Fundamentowania Katedry Geotechniki - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  92 kB)


Uchwała nr 258/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w wymiarze ½ etatu czasu pracy mgr inż. Elżbiety Fandrejewskiej na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Budownictwa Ogólnego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  88 kB)


Uchwała nr 259/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w wymiarze ½ etatu czasu pracy dr inż. Agaty Maryniak na stanowisku starszego wykładowcy w Zespole Dydaktycznym Mechaniki Budowli Zakładu Teorii Konstrukcji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  91 kB)


Uchwała nr 260/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: podziału kwoty dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego (dotacji bazowej) otrzymanej w roku 2018 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  96 kB)


Uchwała nr 261/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy prof. dr hab. inż. Zygmunta Meyera na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Mechaniki Gruntów i Fundamentowania Katedry Geotechniki - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  91 kB)


Uchwała nr 262/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy prof. dr hab. inż. arch. Adama M. Szymskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  92 kB)


Uchwała nr 263/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania akredytacyjnego KAUT - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  70 kB)


Uchwała nr 264/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: procedury procesu dyplomowania na kierunkach Budownictwo oraz Inżynieria Środowiska - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  110 kB)


Uchwała nr 265/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie prowadzenia wykładów i prac dyplomowych przez nauczyciela akademickiego ze stopniem naukowym doktora - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  71 kB)


Uchwała nr 266/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: powołania kierownika Zespołu Dydaktycznego Mechaniki Budowli Zakładu Teorii Konstrukcji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  89 kB)


Uchwała nr 267/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: powołania kierownika Zespołu Dydaktycznego Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Budownictwie - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  88 kB)


Uchwała nr 268/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: powołania kierownika Katedry Wzornictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  85 kB)


Uchwała nr 269/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: powołania kierownika Katedry Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  87 kB)


Uchwała nr 270/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: powołania kierownika Zakładu Mechaniki Gruntów i Fundamentowania Katedry Geotechniki - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  89 kB)


Uchwała nr 271/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: powołania kierownika Zespołu Cyberurbanistyki - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  88 kB)


Uchwała nr 272/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: powołania pełniącego obowiązki kierownika Katedry Geotechniki - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  88 kB)


Uchwała nr 273/2017/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: powołania kierownika stacjonarnych studiów doktoranckich - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  85 kB)