Godziny pracy - sprawy studenckie

DZIEKANAT CZYNNY DLA STUDENTÓW

Studia stacjonarne:
  • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 1000 - 1300 (w środy dziekanat nieczynny)

 

Studia niestacjonarne:
  • soboty (w dni zjazdów) 900 - 1500 
  • poniedziałek - piątek    900 - 1400   (poniedziałki pozjazdowe nieczynne)

 

GODZINY PRZYJĘĆ STUDENTÓW PRZEZ PRODZIEKANÓW

Studia stacjonarne:

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia - dr inż. Dorota Leciej-Pirczewska 

(al. Piastów 50a, p. 201)

  • wtorki w godzinach 1300 - 1400
  • środy w godzinach   1300 - 1400

 

Studia niestacjonarne oraz Inżynier Europejski:

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia - dr inż. Andrzej Pozlewicz
kierunek budownictwo (N1, N2) i inżynieria środowiska (N2) oraz na studiach stacjonarnych S1 specjalności OIZwB-IE

(al. Piastów 50a, p. 105/106)

  • środa w godzinach   140- 1500
  • sobota w godzinach 1300 - 1430