Uchwały RW 2018/19

Uchwały Rady Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie z roku akademickiego 2018/19

Uchwała nr 1/2018/2019 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. inż. Andrzeja Aniszewskiego na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Inżynierii Sanitarnej- treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  80 kB)


Uchwała nr 2/2018/2019 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy prof. dr hab. inż. arch. Waldemara Marzęckiego na stanowisku profesora w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  80 kB)


Uchwała nr 3/2018/2019 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: formy realizacji i wymiaru praktyk zawodowych na
studiach doktoranckich prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Architektury w dyscyplinach architektura i urbanistyka, budownictwo oraz inżynieria środowiska - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  81 kB)


Uchwała nr 4/2018/2019 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: Rozpatrzenia wniosku o przyjęcie oraz dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Pilcha - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)


Uchwała nr 5/2018/2019 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Jakobowi Machon - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)


Uchwała nr 6/2018/2019 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Jakoba Machon - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)


Uchwała nr 7/2018/2019 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Alicji Świtalskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)


Uchwała nr 8/2018/2019 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Alicji Świtalskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)


Uchwała nr 9/2018/2019 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Alicji Świtalskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)


Uchwała nr 10/2018/2019 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Danucie Koniecznej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)


Uchwała nr 11/2018/2019 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Danuty Koniecznej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  113 kB)


Uchwała nr 12/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę warunków zatrudnienia mgr Patryka Słowińskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  70 kB)


Uchwała nr 13/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Pilcha - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  99 kB)


Uchwała nr 14/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: nadania mgr inż. Michałowi Pilchowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  99 kB)


Uchwała nr 15/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Krzysztofowi Gumnemu - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  106 kB)


Uchwała nr 16/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Gumnego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  99 kB)


Uchwała nr 17/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Krzysztofowi Wierzbickiemu - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  106 kB)


Uchwała nr 18/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Wierzbickiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  106 kB)


Uchwała nr 19/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Wierzbickiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  106 kB)


Uchwała nr 20/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwałach dotyczących otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Alicji Świtalskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  92 kB)


Uchwała nr 21/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwałach dotyczących otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Jakobowi Machon - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  96 kB)


Uchwała nr 22/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwałach dotyczących otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Danuty Koniecznej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  91 kB)


Uchwała nr 23/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie prowadzenia wykładów i prac dyplomowych przez nauczyciela akademickiego ze stopniem naukowym doktora - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  71 kB)


Uchwała nr 24/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia opiekunów naukowych dla nowo przyjętych doktorantów na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  69 kB)


Uchwała nr 25/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany w składzie wydziałowej komisji programowej kierunku budownictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  73 kB)


Uchwała nr 26/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia listy najlepszych absolwentów wytypowanych
do „Złotej Księgi Absolwenta” - treść uchwały


Uchwała nr 27/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o prowadzenie studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  70 kB)


Uchwała nr 27A/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, cyklu kształcenia w Państwowym Uniwersytecie Gospodarstwa Wodnego i Wykorzystania Przyrody na kierunku: architektura - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  101 kB)


Uchwała nr 28/2018/2019 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska dr inż. Grzegorza Szmechela - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  76 kB)


Uchwała nr 29/2018/2019 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska dr inż. arch. Olgi Kopczyńskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  75 kB)


Uchwała nr 30/2018/2019 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska dr inż. Agaty Wygockiej-Domagałło - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  75 kB)


Uchwała nr 31/2018/2019 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska mgr inż. arch. Agnieszki Lamprecht - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  75 kB)


Uchwała nr 32/2018/2019 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska dr inż. Piotra Tkacza - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  75 kB)


Uchwała nr 33/2018/2019 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska mgr inż. Aleksandry Mokrzyckiej - Olek - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  75 kB)


Uchwała nr 34/2018/2019 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska mgr inż. Rafała Jaworskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  76 kB)


Uchwała nr 35/2018/2019 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska dr inż. arch. Miłosza Raczyńskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  76 kB)


Uchwała nr 36/2018/2019 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska dr inż. arch. Ryszarda Hajdamowicza - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  74 kB)


Uchwała nr 37/2018/2019 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska dr inż. Jacka Mazura - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  74 kB)


Uchwała nr 37A/2018/2019 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia efektów kształcenia, planu studiów i programu  kształcenia na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  104 kB)


Uchwała nr 37B/2018/2019 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: przedłożenia Senatowi ZUT w Szczecinie Wniosku w przedmiocie prowadzenia na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia o profilu ogólnoakademickim w ramach: obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka; obszaru sztuki, dziedzinie sztuk plastycznych i dyscyplinie artystycznej sztuki piękne, sztuki projektowe - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  100 kB)


Uchwała nr 38/2018/2019 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Wiesława Paczkowskiego na stanowisku starszego wykładowcy w Zespole Dydaktycznym Konstrukcji Metalowych Zakładu Teorii Konstrukcji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  97 kB)


Uchwała nr 39/2018/2019 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. arch. Lechosława Czernika na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  97 kB)


Uchwała nr 40/2018/2019 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w wymiarze ½ etatu czasu pracy dr inż. arch. Wojciecha Pawłowskiego na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  98 kB)


Uchwała nr 41/2018/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: wznowienia od roku akademickiego 2019/2020 rekrutacji na kierunku wzornictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  95 kB)


Uchwała nr 42/2018/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: udzielenia rekomendacji miesięcznikowi „Materiały Budowlane” - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  96 kB)


Uchwała nr 43/2018/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr Agnieszki Siewiery na stanowisku adiunkta w Zespole Dydaktycznym Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Budownictwie - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  97 kB)


Uchwała nr 44/2018/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w wymiarze ½ etatu czasu pracy dr hab. inż. arch. Marka Czyńskiego na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Projektowania Architektonicznego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  100 kB)


Uchwała nr 45/2018/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Jacka Czarneckiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Dróg i Mostów - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  96 kB)


Uchwała nr 46/2018/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: uzupełnienia składu wydziałowej komisji ds. oceny nauczycieli akademickich - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  95 kB)


Uchwała nr 47/2018/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Pawelskiej-Mazur - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  140 kB)


Uchwała nr 48/2018/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr inż. Magdaleny Pawelskiej – Mazur w dyscyplinie budownictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  102 kB)


Uchwała nr 49/2018/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Beacie Iżykowskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  152 kB)


Uchwała nr 50/2018/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Beaty Iżykowskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  140 kB)


Uchwała nr 51/2018/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia korekty w planie studiów doktoranckich na semestrze drugim na kierunku Inżynieria Środowiska - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  129 kB)


Uchwała nr 52/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: powołania zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych określonej w  Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Ewie Błazik - Borowej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  89 kB)


Uchwała nr 53/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) na wniosek dr hab. inż. Ewy Błazik – Borowej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  193 kB)


Uchwała nr 54/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Ewie Błazik – Borowej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  136 kB)


Uchwała nr 55/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Ewie Błazik – Borowej, prof. PL - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  111 kB)


Uchwała nr 56/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Ewie Błazik – Borowej, prof. PL - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)


Uchwała nr 57/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Ewie Błazik – Borowej, prof. PL - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  110 kB)


Uchwała nr 58/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Ewie Błazik – Borowej, prof. PL - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)


Uchwała nr 59/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Ewie Błazik – Borowej, prof. PL - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  110 kB)


Uchwała nr 60/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Ewie Błazik – Borowej, prof. PL - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  110 kB)


Uchwała nr 61/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Ewie Błazik – Borowej, prof. PL - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  113 kB)


Uchwała nr 62/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Ewie Błazik – Borowej, prof. PL - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  111 kB)


Uchwała nr 63/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Ewie Błazik – Borowej, prof. PL - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  110 kB)


Uchwała nr 64/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr Waldemarowi Jędryka - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  120 kB)


Uchwała nr 65/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Waldemara Jędryki - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  115 kB)


Uchwała nr 66/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Waldemara Jędryki - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  120 kB)


Uchwała nr 67/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
prof. dr hab. inż. Władysława Szaflika na stanowisku profesora w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  75 kB)


Uchwała nr 68/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
dr inż. arch. Magdaleny Czałczyńskiej - Podolskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  75 kB)


Uchwała nr 69/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska dr inż. Jacka Mazura - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  76 kB)


Uchwała nr 70/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Adamowi Wasilukowi - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  120 kB)


Uchwała nr 71/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Wasiluka - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  115 kB)


Uchwała nr 72/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska dr inż. arch. Ryszarda
Hajdamowicza - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  76 kB)


Uchwała nr 73/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę stanowiska dr inż. arch. Olgi Kopczyńskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  77 kB)


Uchwała nr 74/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany w składzie wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  73 kB)


Uchwała nr 75/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: powołania kierownika Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  102 kB)


Uchwała nr 76/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: udzielenia rekomendacji miesięcznikowi „Przegląd Budowlany” - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  74 kB)


Uchwała nr 77/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: udzielenia rekomendacji miesięcznikowi „Inżynieria i Budownictwo” - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  74 kB)


Uchwała nr 78/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: limitów przyjęć na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2019/2020 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  77 kB)


Uchwała nr 79/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: wskazania kierunków studiów pierwszego stopnia, których absolwenci
osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jakie wymagane są od absolwentów studiów pierwszego stopnia, ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na Wydziale Budownictwa i Architektury - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  153 kB)


Uchwała nr 80/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie prowadzenia wykładów i prac dyplomowych przez nauczyciela akademickiego ze stopniem naukowym doktora - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  72 kB)


Uchwała nr 81/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie prowadzenia wykładów przez nauczyciela akademickiego z tytułem magistra - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  73 kB)


Uchwała nr 82/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany nazwy specjalności Sieci, instalacje komunalne i przemysłowe na
Instalacje budowlane na kierunku Inżynieria Środowiska - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  71 kB)


Uchwała nr 83/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: przypisania efektów kształcenia do dyscyplin na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska, architektura i urbanistyka, wzornictwo, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  95 kB)


Uchwała nr 84/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Rafała Jaworskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  119 kB)


Uchwała nr 85/2018/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Katarzynie Florysiak - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  120 kB)


Uchwała nr 86/2018/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Katarzyny
Florysiak - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  115 kB)


Uchwała nr 87/2018/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Katarzyny Florysiak - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  121 kB)


Uchwała nr 88/2018/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Agnieszce Wojciechowskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  124 kB)


Uchwała nr 89/2018/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Agnieszki Wojciechowskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  119 kB)


Uchwała nr 90/2018/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Mikołajowi Heigel - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  121 kB)


Uchwała nr 91/2018/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Mikołaja Heigel - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  116 kB)


Uchwała nr 92/2018/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Mikołaja Heigel - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  121 kB)


Uchwała nr 93/2018/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Katarzynie Myślińskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  120 kB)


Uchwała nr 94/2018/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Katarzyny Myślińskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  115 kB)


Uchwała nr 95/2018/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: Rozpatrzenia wniosku o przyjęcie oraz dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Pawelskiej - Mazur - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  122 kB)


Uchwała nr 96/2018/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. arch. Anny Pazdur - Czarnowskiej na stanowisku asystenta w Katedrze Historii i Teorii Architektury - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  74 kB)


Uchwała nr 97/2018/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. arch. Małgorzaty Gościniak na stanowisku asystenta w Katedrze Historii i Teorii Architektury - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  74 kB)


Uchwała nr 98/2018/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: zmiany w składzie wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  73 kB)


Uchwała nr 99/2018/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany w składzie wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  73 kB)


Uchwała nr 100/2018/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: procedury postępowania antyplagiatowego na Wydziale Budownictwa i Architektury - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  145 kB)


Uchwała nr 101/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Pawelskiej - Mazur - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  115 kB)


Uchwała nr 102/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: nadania mgr inż. Magdalenie Pawelskiej - Mazur stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  114 kB)


Uchwała nr 103/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Pawelskiej -
Mazur - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  106 kB)


Uchwała nr 104/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Alicji Sołowczuk - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  118 kB)


Uchwała nr 105 /2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) na wniosek dr hab. inż. Alicji Sołowczuk - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  166 kB)


Uchwała nr 106/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjnotechnicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Alicji Sołowczuk - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  139 kB)


Uchwała nr 107/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk  inżynieryjnotechnicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Alicji Sołowczuk - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  138 kB)


Uchwała nr 108/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk  inżynieryjnotechnicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Alicji Sołowczuk - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  137 kB)


Uchwała nr 109/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk  inżynieryjnotechnicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Alicji Sołowczuk - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  139 kB)


Uchwała nr 110/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjnotechnicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Alicji Sołowczuk - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  138 kB)


Uchwała nr 111/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjnotechnicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Alicji Sołowczuk - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  139 kB)


Uchwała nr 112/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjnotechnicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Alicji Sołowczuk - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  138 kB)


Uchwała nr 113/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjnotechnicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Alicji Sołowczuk - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  140 kB)


Uchwała nr 114/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjnotechnicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Alicji Sołowczuk - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  139 kB)


Uchwała nr 115/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjnotechnicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Alicji Sołowczuk - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  139 kB)


Uchwała nr 116/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Jana Janusza - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  73 kB)


Uchwała nr 117/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Jana Janusza - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  114 kB)


Uchwała nr 118/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Mateuszowi Techmanowi - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  119 kB)


Uchwała nr 119/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Mateusza Techmana - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  114 kB)


Uchwała nr 120/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Kamilowi Stacheckiemu - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  119 kB)


Uchwała nr 121/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamila Stacheckiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  114 kB)


Uchwała nr 122/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Pawłowi Siemaszko - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  119 kB)


Uchwała nr 123/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła Siemaszko - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  114 kB)


Uchwała nr 124/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Norbertowi Laskowskiemu - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  120 kB)


Uchwała nr 125/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Norberta Laskowskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  115 kB)


Uchwała nr 126/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Rafałowi Ciepłuchowi - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  121 kB)


Uchwała nr 127/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Rafała Ciepłucha - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  115 kB)


Uchwała nr 128/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Rafała Ciepłucha - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  120 kB)


Uchwała nr 129/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Rafałowi Ciepłuchowi - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  120 kB)


Uchwała nr 130/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Karola Federowicza - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  115 kB)


Uchwała nr 131/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. Karola Federowicza - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  120 kB)


Uchwała nr 132/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Bartoszowi Budzińskiemu - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  121 kB)


Uchwała nr 133/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Bartosza Budzińskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  116 kB)


Uchwała nr 134/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Markowi Kurnatowskiemu - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  121 kB)


Uchwała nr 135/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Marka Kurnatowskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  116 kB)


Uchwała nr 136/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr Annie Pazdur-Czarnowskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  120 kB)


Uchwała nr 137/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Anny Pazdur – Czarnowskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  115 kB)


Uchwała nr 138/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Anny Pazdur - Czarnowskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  120 kB)


Uchwała nr 139/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Kindze Cichockiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  121 kB)


Uchwała nr 140/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Kingi Cichockiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  116 kB)


Uchwała nr 141/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Małgorzacie Gościniak - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  121 kB)


Uchwała nr 142/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Małgorzaty Gościniak - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  116 kB)


Uchwała nr 143/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Małgorzaty Gościniak - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  122 kB)


Uchwała nr 144/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Magdalenie Zych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  119 kB)


Uchwała nr 145/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Magdaleny Zych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  115 kB)


Uchwała nr 146/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany w planach studiów kierunków: Architektury i Urbanistyka S1 oraz Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia S1 na nowy rok akademicki 2019/2020 i kolejne - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  151 kB)


Uchwała nr 147/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany przypisania efektu uczenia się, odnoszącego się do rozumienia potrzeby „uczenia się przez całe życie” z efektów kompetencji do efektów umiejętności na kierunkach: Architektura i Urbanistyka oraz Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  156 kB)


Uchwała nr 148/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: uruchomienia I edycji studiów podyplomowych Modelowanie informacji oraz techniki CAD w budownictwie i architekturze - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  74 kB)


Uchwała nr 149/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: procedury procesu dyplomowania na kierunkach Budownictwo oraz Inżynieria Środowiska:


Uchwała nr 150/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: uruchomienia VI edycji studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  103 kB)


Uchwała nr 151/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian organizacyjnych w strukturze Wydziału Budownictwa i Architektury - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  108 kB)


Uchwała nr 152/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania kierownika Katedry Geotechniki - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  100 kB)


Uchwała nr 153/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: utworzenia Wydziału Architektury w Zachodniopomorskim Uniwersytecie
Technologicznym w Szczecinie - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  111 kB)


Uchwała nr 154/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  128 kB)


Uchwała nr 155/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) na wniosek dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  245 kB)


Uchwała nr 156/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  163 kB)


Uchwała nr 157/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  163 kB)


Uchwała nr 158/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  163 kB)


Uchwała nr 159/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  164 kB)


Uchwała nr 160/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  168 kB)


Uchwała nr 161/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  164 kB)


Uchwała nr 162/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  166 kB)


Uchwała nr 163/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  166 kB)


Uchwała nr 164/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  165 kB)


Uchwała nr 165/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie budownictwo w odniesieniu do dziedziny odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie inżynieria lądowa i transport określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 25 września 2018 r. poz. 1818) dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  164 kB)


Uchwała nr 166/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Januszowi Bochenkowi - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  120 kB)


Uchwała nr 167/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Janusza Bochenka - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  115 kB)


Uchwała nr 168/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany przypisania efektu kształcenia odnoszącego się do „rozumienia potrzeby uczenia się przez całe życie” z efektów kompetencji do efektów umiejętności na kierunku Budownictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  114 kB)


Uchwała nr 169/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia planów studiów niestacjonarnych stopnia pierwszego N1 na kierunku Budownictwo (o profilu ogólnoakademickim, w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport) - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  101 kB)


Uchwała nr 170/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany przypisania efektu kształcenia odnoszącego się do „rozumienia potrzeby uczenia się przez całe życie” z efektów kompetencji społecznych do efektów umiejętności na kierunku Inżynieria Środowiska - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  106 kB)


Uchwała nr 171/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: uruchomienia I edycji studiów podyplomowych Gospodarka Wodna - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  73 kB)


Uchwała nr 172/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: procedur dyplomowania na kierunkach: Architektura i Urbanistyka, Wzornictwo oraz Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  161 kB)


Uchwała nr 173/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: skorygowanie planu studiów na kierunku budownictwo na studiach stacjonarnych stopnia pierwszego S1 o profilu ogólnoakademickim, w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport na podstawie Uchwały nr 1 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 28 stycznia 2019 r. - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  101 kB)


Uchwała nr 174/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: skorygowanego planu studiów na specjalności OiZwB-IE na studiach stopnia pierwszego o profilu ogólnoakademickim w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  76 kB)


Uchwała nr 175/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: skorygowanego planu studiów na kierunku inżynieria środowiska na studiach stopnia pierwszego o profilu ogólnoakademickim w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dziedzinie nauk inżynieryjno - technicznych, w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska, energetyka i górnictwo na podstawie Uchwały nr 1 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 28 stycznia 2019 r. - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  129 kB)


Uchwała nr 176/2018/2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Justyny Juchimiuk - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  114 kB)


Uchwała nr 177/2018/2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Karola Kowalskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  114 kB)


Uchwała nr 178/2018/2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie: zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Katarzyny Krasowskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  73 kB)


Uchwała nr 179/2018/2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Katarzyny Krasowskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  114 kB)


Uchwała nr 180/2018/2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr Agaty Kosmacz na stanowisku adiunkta w Katedrze Wzornictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  72 kB)


Uchwała nr 181/2018/2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. arch. Olgi Gazińskiej na stanowisku asystenta w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  75 kB)


Uchwała nr 182/2018/2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Budownictwa i Architektury - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  96 kB)


Uchwała nr 183/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia na kierunku budownictwo planów studiów drugiego stopnia stacjonarnych (S2), niestacjonarnych (N2) i stacjonarnych w języku angielskim (CE) - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  99 kB)


Uchwała nr 184/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia planów studiów stacjonarnych II stopnia (S2) i niestacjonarnych II stopnia (N2) dla kierunku inżynieria środowiska obowiązujące dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  122 kB)


Uchwała nr 185/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia planów studiów stacjonarnych II stopnia (S2) i
niestacjonarnych II stopnia (N2) na kierunku architektura i urbanistyka obowiązujące dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  99 kB)


Uchwała nr 186/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia planu studiów stacjonarnych II stopnia (S2) na kierunku architektura i urbanistyka w języku angielskim /Architecture and Urban Planning/ obowiązujące studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  128 kB)


Uchwała nr 187/2018/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany w Uchwale nr 168/2018/2019 Rady Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w sprawie zmiany przypisania efektu uczenia odnoszącego się do „rozumienia potrzeby uczenia się przez całe życie” z efektów kompetencji społecznych do efektów umiejętności na kierunku Budownictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  106 kB)


Uchwała nr 188/2018/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany w Uchwale nr 170/2018/2019 Rady Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w sprawie zmiany przypisania efektu uczenia odnoszącego się do „rozumienia potrzeby uczenia się przez całe życie” z efektów kompetencji społecznych do efektów umiejętności na kierunku Inżynieria Środowiska - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)


Uchwała nr 189/2018/2019 z dnia 05 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany w Uchwale nr 147/2018/2019 Rady Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w sprawie zmiany przypisania efektu uczenia odnoszącego się do „rozumienia potrzeby uczenia się przez całe życie” z efektów kompetencji społecznych do efektów umiejętności na kierunkach: Architektura i Urbanistyka oraz Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  167 kB)


Uchwała nr 190/2018/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie: limitów przyjęć na pierwszy rok studiów szkoły doktorskiej na rok akademicki 2019/2020 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  95 kB)


Uchwała nr 191/2018/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia planów studiów niestacjonarnych stopnia pierwszego N1 na kierunku Budownictwo (o profilu ogólnoakademickim, w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport) - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  102 kB)


Uchwała nr 192/2018/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia na kierunku budownictwo korekty planów studiów drugiego stopnia stacjonarnych (S2), niestacjonarnych (N2) i stacjonarnych w języku angielskim (CE) zatwierdzonych Uchwałą Rady WBiA nr 183/2019/2020 z dnia 24 kwietnia 2019 r. - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  102 kB)


Uchwała nr 193/2018/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian planów studiów stacjonarnych I stopnia (S1) oraz II
stopnia (S2) i niestacjonarnych II stopnia (N2) dla kierunku inżynieria środowiska obowiązujące dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020. - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  126 kB)


Uchwała nr 194/2018/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny budownictwo w dziedzinie nauki techniczne w odniesieniu do dyscypliny odpowiadającej dyscyplinie inżynieria lądowa i transport w dziedzinie nauki inżynieryjno-techniczne określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z 25 września 2018 r., poz. 1818) wszczętego przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów na wniosek dr inż. Tomasza Wróblewskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  161 kB)


Uchwała nr 195/2018/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie: wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny budownictwo w dziedzinie nauki techniczne w odniesieniu do dyscypliny odpowiadającej dyscyplinie inżynieria lądowa i transport w dziedzinie nauki inżynieryjno-techniczne określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z 25 września 2018 r., poz. 1818) wszczętym przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów na wniosek dr inż. Tomasza Wróblewskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  178 kB)


Uchwała nr 196/2018/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny budownictwo w dziedzinie nauki techniczne w odniesieniu do dyscypliny odpowiadającej dyscyplinie inżynieria lądowa i transport w dziedzinie nauki inżynieryjno-techniczne określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z 25 września 2018 r., poz. 1818) wszczętego przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów na wniosek dr inż. Teresy Rucińskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  161 kB)


Uchwała nr 197/2018/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie: wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny budownictwo w dziedzinie nauki techniczne w odniesieniu do dyscypliny odpowiadającej dyscyplinie inżynieria lądowa i transport w dziedzinie nauki inżynieryjno-techniczne określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z 25 września 2018 r., poz. 1818) wszczętym przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów na wniosek dr inż. Teresy Rucińskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  177 kB)


Uchwała nr 198/2018/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie: Rozpatrzenia wniosku o przyjęcie oraz dopuszczenie do publicznej
obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Katarzyny Krasowskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  155 kB)


Uchwała nr 199/2018/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Jarosława Strzałkowskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  139 kB)


Uchwała nr 200/2018/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Jabłonki - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  139 kB)


Uchwała nr 201/2018/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w wymiarze ½ etatu czasu pracy dr inż. Aleksandra Badowera na stanowisku starszego wykładowcy w Zespole Dydaktycznym Mechaniki Budowli Zakładu Teorii Konstrukcji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  96 kB)


Uchwała nr 202/2018/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. inż. Pawła Mieczkowskiego na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Dróg i Mostów - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  96 kB)


Uchwała nr 203/2018/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany w planach studiów kierunków: Architektura i Urbanistyka S2, N2, Architektura i Urbanistyka w jęz. ang. S2 oraz Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia S2 na nowy rok akademicki 2019/2020 i kolejne - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  178 kB)


Uchwała nr 204/2018/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie prac dyplomowych inżynierskich przez nauczyciela akademickiego z tytułem magistra - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  95 kB)


Uchwała nr 205/2018/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Katarzyny Krasowskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  142 kB)


Uchwała nr 206/2018/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie: nadania mgr inż. arch. Katarzynie Krasowskiej stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  142 kB)


Uchwała nr 207/2018/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Katarzyny Krasowskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  129 kB)


Uchwała nr 208/2018/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie: Rozpatrzenia wniosku o przyjęcie oraz dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Jana Janusza - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  153 kB)


Uchwała nr 209/2018/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. inż. Jacka Kurnatowskiego na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Budownictwa Wodnego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  97 kB)


Uchwała nr 210 /2018/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. inż. Magdaleny Janus na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Inżynierii Sanitarnej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  98 kB)


Uchwała nr 211/2018/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. inż. Andrzeja Aniszewskiego na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Inżynierii Sanitarnej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  98 kB)


Uchwała nr 212/2018/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. inż. arch. Piotra Arleta na stanowisku profesora uczelni w Zakładzie Geometrii Wykreślnej i Perspektywy - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  97 kB)


Uchwała nr 213/2018/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. inż. arch. Krzysztofa Bizio na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  98 kB)


Uchwała nr 214/2018/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr Joanny Szczepanik na stanowisku adiunkta w Katedrze Sztuk Wizualnych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  93 kB)


Uchwała nr 215/2018/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej, prof. ZUT - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  124 kB)


Uchwała nr 216/2018/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: Rozpatrzenia wniosku o przyjęcie oraz dopuszczenie do publicznej
obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Jabłonki - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  120 kB)


Uchwała nr 217/2018/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: Rozpatrzenia wniosku o przyjęcie oraz dopuszczenie do publicznej
obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Jarosława Strzałkowskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  121 kB)


Uchwała nr 218/2018/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: Rozpatrzenia wniosku o przyjęcie oraz dopuszczenie do publicznej
obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Karola Kowalskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  120 kB)


Uchwała nr 219/2018/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: Rozpatrzenia wniosku o przyjęcie oraz dopuszczenie do publicznej
obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Justyny Juchimiuk - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  120 kB)


Uchwała nr 220/2018/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w wymiarze ½ etatu czasu pracy dr hab. inż. Andrzeja Wieczorka na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  76 kB)


Uchwała nr 221/2018/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Piotra Popiela na stanowisku adiunkta dydaktycznego w Zespole Dydaktycznym Konstrukcji Metalowych Zakładu Teorii Konstrukcji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  73 kB)


Uchwała nr 222/2018/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. Bartosza Bogusławskiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Katedry Inżynierii Sanitarnej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  74 kB)


Uchwała nr 223/2018/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
dr inż. arch. Olgi Kopczyńskiej na stanowisku adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Geometrii Wykreślnej i Perspektywy - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  75 kB)


Uchwała nr 224/2018/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
dr Agnieszki Błędowskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Wzornictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  73 kB)


Uchwała nr 225/2018/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w wymiarze ½ etatu czasu pracy
dr hab. inż. arch. Marka Czyńskiego na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Projektowania Architektonicznego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  76 kB)


Uchwała nr 226/2018/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o przeniesienie dr inż. Wiesława Paczkowskiego na
stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  72 kB)


Uchwała nr 227/2018/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o przeniesienie dr inż. Tomasza Kozłowskiego na
stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  72 kB)


Uchwała nr 228/2018/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o przeniesienie dr inż. Andrzeja Pozlewicza na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  73 kB)


Uchwała nr 229/2018/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o przeniesienie dr inż. Małgorzaty Lange na
stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  72 kB)


Uchwała nr 230/2018/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o przeniesienie dr inż. Piotra Freidenberga na
stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  73 kB)


Uchwała nr 231/2018/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o przeniesienie dr inż. Leszka Stacheckiego na
stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  72 kB)


Uchwała nr 232/2018/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o przeniesienie dr inż. Doroty Libront na stanowisko
adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  73 kB)


Uchwała nr 233/2018/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o przeniesienie dr inż. Agaty Maryniak na
stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  72 kB)


Uchwała nr 234/2018/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o przeniesienie dr inż. Adriana Silickiego na
stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  72 kB)


Uchwała nr 235/2018/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o przeniesienie dr inż. Ewy Silickiej na stanowisko
adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  73 kB)


Uchwała nr 236/2018/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o przeniesienie dr inż. Wiesławy Cieślewicz na
stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  73 kB)


Uchwała nr 237/2018/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o przeniesienie dr inż. arch. Lechosława Czernika na
stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  73 kB)


Uchwała nr 238/2018/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o przeniesienie mgr inż. Bogusławy Fiłoniuk-Czajkowskiej na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  74 kB)


Uchwała nr 239/2018/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o przeniesienie mgr inż. Elżbiety Freidenberg na
stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  74 kB)


Uchwała nr 240/2018/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o przeniesienie mgr inż. arch. Henryka Karpisza na
stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  73 kB)


Uchwała nr 241/2018/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o przeniesienie mgr inż. arch. Grzegorza Ferbera na
stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  74 kB)


Uchwała nr 242/2018/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o przeniesienie mgr inż. Aleksandry Barczyk na
stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  72 kB)


Uchwała nr 243/2018/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o przeniesienie mgr inż. arch. Macieja Furmańczyka
na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  73 kB)


Uchwała nr 244/2018/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w wymiarze ½ etatu czasu pracy mgr inż. Krzysztofa Tracza na stanowisku asystenta w Zespole Dydaktycznym Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Budownictwie - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  76 kB)


Uchwała nr 245/2018/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: dostosowania efektów uczenia się do rozporządzenia MNiSW z dn. 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wyk. zawodu architekta (Dz.U. poz. 1359 z 2019 r.) - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  75 kB)


Uchwała nr 246/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr Agnieszki Siewiery na stanowisku adiunkta dydaktycznego w Zespole Dydaktycznym Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Budownictwie - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  74 kB)


Uchwała nr 247/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w wymiarze ½ etatu czasu pracy dr inż. arch. Wojciecha Pawłowskiego na stanowisku adiunkta dydaktycznego w Katedrze Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  75 kB)


Uchwała nr 248/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. Patrycji Jakubowskiej na stanowisku asystenta w Zespole Dydaktycznym Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Budownictwie - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  75 kB)


Uchwała nr 249/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. arch. Katarzyny Krasowskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii i Teorii Architektury - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  73 kB)


Uchwała nr 250/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
dr Mikołaja Jerczyńskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Sztuk Wizualnych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  74 kB)


Uchwała nr 251/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych dr hab. inż. Ewie Błazik-Borowej, prof. PL - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  345 kB)


Uchwała nr 252/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Jana
Janusza - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  115 kB)


Uchwała nr 253/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: nadania mgr inż. arch. Janowi Januszowi stopnia naukowego doktora
nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  115 kB)


Uchwała nr 254/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Karola
Kowalskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  115 kB)


Uchwała nr 255/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: nadania mgr inż. arch. Karolowi Kowalskiemu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  115 kB)


Uchwała nr 256/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Karola Kowalskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  73 kB)


Uchwała nr 257/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Justyny
Juchimiuk - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  116 kB)


Uchwała nr 258/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: nadania mgr inż. arch. Justynie Juchimiuk stopnia naukowego doktora
nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  115 kB)


Uchwała nr 259/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Jabłonki - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  114 kB)


Uchwała nr 260/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: nadania mgr inż. Annie Jabłonce stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  143 kB)


Uchwała nr 261/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Jarosława
Strzałkowskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  114 kB)


Uchwała nr 262/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: nadania mgr inż. Jarosławowi Strzałkowskiemu stopnia naukowego
doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  143 kB)


Uchwała nr 263/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. Jarosława Strzałkowskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  107 kB)


Uchwała nr 264/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Norberta Olczyka - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  115 kB)


Uchwała nr 265/2018/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia struktury Wydziału Budownictwa i Architektury - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  86 kB)