Uchwały RW 2016/17

Uchwały Rady Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie z roku akademickiego 2016/17

Uchwała nr 1/2016/2017 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. Michała Gielo na stanowisku asystenta w Zespole Dydaktycznym Konstrukcji Metalowych Zakładu Teorii Konstrukcji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  79 kB)


Uchwała  nr 2/2016/2017 z dnia 28 września 2016 r.  w sprawie:    zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Sergiusza Subocza na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Geometrii Wykreślnej i Perspektywy - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  79 kB)


Uchwała  nr 3/2016/2017 z dnia 28 września 2016 r.   w sprawie:    zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Sławomiry Bering na stanowisku adiunkta w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Katedry Inżynierii Sanitarnej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  79 kB)


 Uchwała  nr 4/2016/2017 z dnia 28 września 2016 r.   w sprawie:    zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr Grzegorza Nawrota na stanowisku adiunkta w Katedrze Wzornictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  79 kB)


Uchwała nr 5/2016/2017 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie:  zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Agnieszki Pełka-Sawenko na stanowisku adiunkta w Zespole Dydaktycznym Konstrukcji Metalowych Zakładu Teorii Konstrukcji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  79 kB)


Uchwała  nr 6/2016/2017 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie:    zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. arch. Ewy Augustyn-Lendzion na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Katedry Historii i Teorii Architektury - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  79 kB)


Uchwała nr 7/2016/2017 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie: powołania kierownika Zespołu Cyberurbanistyki Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  79 kB)


Uchwała nr 8/2016/2017 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie: powołania kierownika Laboratorium Wydziałowego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  79 kB)


Uchwała nr 9/2016/2017 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy prof. dr hab. inż. arch. Zbigniewa Paszkowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Katedry Historii i Teorii Architektury - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  96 kB)


Uchwała nr 10/2016/2017 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie: obniżenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  80 kB)


Uchwała nr 11/2016/2017 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie: przyjęcia oraz dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Doroty Janisio-Pawłowskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  106 kB)


Uchwała nr 12/2016/2017 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Jarosławowi Strzałkowskiemu - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  106 kB)


Uchwała nr 13/2016/2017 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Jarosława Strzałkowskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)


Uchwała nr 14/2016/2017 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia planów studiów doktoranckich w dyscyplinach architektura i urbanistyka oraz budownictwo na rok akademicki 2016/2017 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  79 kB)


Uchwała nr 15/2016/2017 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w planach studiów architektura i urbanistyka oraz wzornictwo


Uchwała nr 16/2016/2017 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie: formy realizacji i wymiaru praktyk zawodowych na I, II i III roku studiów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017, w dyscyplinach architektura i urbanistyka oraz budownictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  78 kB)


Uchwała nr 17/2016/2017 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr inż. arch. Olgi Gazińskiej na stanowisku asystenta w Zakładzie Urbanistyki, Planowania Regionalnego i Zarządzania Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  96 kB)


Uchwała nr 18/2016/2017 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy mgr Anny Schmidt na stanowisku asystenta w Katedrze Wzornictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  95 kB)


Uchwała nr 19/2016/2017 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy prof. dr hab. inż. Haliny Garbalińskiej na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  96 kB)


Uchwała nr 20/2016/2017 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie: indywidualnego planu studiów dla studenta Andrzeja Dobija - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  100 kB)


Uchwała nr 21/2016/2017 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: powołania kierownika Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  86 kB)


Uchwała nr 22/2016/2017 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr Joanny Szczepanik na stanowisku adiunkta w Katedrze Sztuk Wizualnych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  103 kB)


Uchwała nr 23/2016/2017 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Doroty Janisio-Pawłowskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  110 kB)


Uchwała nr 24/2016/2017 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: nadania mgr inż. arch. Dorocie Janisio-Pawłowskiej stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  111 kB)


Uchwała nr 25/2016/2017 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: przyjęcia oraz dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Andrzeja Łopatki - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  111 kB)


Uchwała nr 26/2016/2017 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie prowadzenia po raz pierwszy wykładów przez adiunktów - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  87 kB)


Uchwała nr 27/2016/2017 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia opiekunów naukowych dla nowo przyjętych doktorantów na studia doktoranckie na rok akademicki 2016/2017 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  83 kB)


Uchwała nr 28/2016/2017 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie: powołania wydziałowych komisji kwantyfikacyjnych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  115 kB)


Uchwała nr 29/2016/2017 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji d/s Nagród i Odznaczeń - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  84 kB)


Uchwała nr 30/2016/2017 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji d/s Oceny Nauczycieli Akademickich - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  87 kB)


Uchwała nr 31/2016/2017 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji d/s opracowania strategii rozwoju WBiA - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  106 kB)


Uchwała nr 32/2016/2017 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej do oceny wniosków nauczycieli WBiA na wyjazdy dydaktyczne w ramach Programu Erasmus WBiA - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  84 kB)


Uchwała nr 33/2016/2017 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji d/s grantów dla Młodych Naukowców - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  84 kB)


Uchwała nr 34/2016/2017 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: powołania wydziałowych komisji d/s przewodów doktorskich - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  86 kB)


Uchwała nr 35/2016/2017 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Programowej kierunku Budownictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  85 kB)


Uchwała nr 36/2016/2017 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Programowej kierunku Inżynieria Środowiska - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  131 kB)


Uchwała nr 37/2016/2017 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Programowej kierunków Architektura i Urbanistyka oraz Projektowanie i Architektura Wnętrz i Otoczenia - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  132 kB)


Uchwała nr 38/2016/2017 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Programowej kierunku Wzornictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  85 kB)


Uchwała nr 39/2016/2017 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Programowej ds. studiów doktoranckich - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  84 kB)


Uchwała nr 40/2016/2017 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: powołania rad programowych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  113 kB)


Uchwała nr 41/2016/2017 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia składu Rady Programowo-Gospodarczej Wydziału Budownictwa i Architektury - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  90 kB)


Uchwała nr 42/2016/2017 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Andrzeja Łopatki - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  107 kB)


Uchwała nr 43/2016/2017 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: nadania mgr inż. Andrzejowi Łopatce stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  107 kB)


Uchwała nr 44/2016/2017 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy prof. dr hab. inż. Radosława Iwankiewicza na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Teorii Konstrukcji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  101 kB)


Uchwała nr 45/2016/2017 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. Zbigniewa Blekiewicza na stanowisku adiunkta w Katedrze Sztuk Wizualnych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  101 kB)


Uchwała nr 46/2016/2017 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: wyznaczenia recenzenta spoza Uczelni do oceny osiągnięć naukowych dr inż. arch. Wojciecha Pawłowskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  101 kB)


Uchwała nr 47/2016/2017 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia zasad kwantyfikacji dla grupy dla jednostek o profilu budowlanym - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  84 kB)


Uchwała nr 48/2016/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Danuty Barnat-Hunek przez Radę Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  86 kB)


Uchwała nr 49/2016/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej dr. inż. Danuty Barnat-Hunek - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  88 kB)


Uchwała nr 50/2016/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Zofii Gil na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Budownictwa Ogólnego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  102 kB)


Uchwała nr 51/2016/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. arch. Wojciecha Pawłowskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  102 kB)


Uchwała nr 52/2016/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. arch. Magdaleny Czałczyńskiej - Podolskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  102 kB)


Uchwała nr 53/2016/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia listy najlepszych absolwentów wytypowanych do „Złotej Księgi Absolwenta” - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  86 kB)


Uchwała nr 54/2016/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego dr inż. Kamili Zając - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  109 kB)


Uchwała nr 55/2016/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej dr inż. Kamili Zając - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  110 kB)


Uchwała nr 56/2016/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej dr inż. Kamili Zając - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  110 kB)


Uchwała nr 57/2016/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania dr inż. arch. Pawła Rubinowicza w skład Wydziałowej Komisji Kwantyfikacyjnej kierunków Architektura i Urbanistyka, Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia oraz Wzornictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  106 kB)


Uchwała nr 58/2016/2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Magdalenie Olszewskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  110 kB)


Uchwała nr 59/2016/2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Olszewskiej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  111 kB)


Uchwała nr 60/2016/2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie: wskazania kierunków studiów pierwszego stopnia, których absolwenci osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jakie wymagane są od absolwentów studiów pierwszego stopnia, ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na Wydziale Budownictwa i Architektury - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  143 kB)


Uchwała nr 61/2016/2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie: limitów przyjęć na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2017/2018 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  87 kB)


Uchwała nr 62/2016/2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Magdaleny Bochenek na stanowisku adiunkta w Zespole Dydaktycznym Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Budownictwie - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  102 kB)


Uchwała nr 63/2016/2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. arch. Doroty Janisio-Pawłowskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  102 kB)


Uchwała nr 64/2016/2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Piotra Szewczyka na stanowisku adiunkta w Zespole Dydaktycznym Mechaniki Budowli Zakładu Teorii Konstrukcji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  102 kB)


Uchwała nr 65/2016/2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie: zmiany w programie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia na nowy rok akademicki 2017/2018 i kolejne - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  110 kB)


Uchwała nr 66/2016/2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji ds. kadry - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  86 kB)


Uchwała nr 67/2016/2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie: otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Jana Janusza - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  96 kB)


Uchwała nr 68/2016/2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Jana Janusza - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  97 kB)


Uchwała nr 69/2016/2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Jana Janusza - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  97 kB)


Uchwała nr 70/2016/2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie: zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Piotra Brzezińskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  75 kB)


Uchwała nr 71/2016/2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. inż. Magdaleny Janus na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Technologii Wody, Ścieków i Odpadów Katedry Inżynierii Sanitarnej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  94 kB)


Uchwała nr 72/2016/2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie: zmiany efektów kształcenia na kierunku Budownictwo na studiach I stopnia (S1) oraz (N1) - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  74 kB)


Uchwała nr 73/2016/2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie: uzupełnienie składu Wydziałowej Komisji Programowej dla kierunku inżynieria środowiska - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  98 kB)


Uchwała nr 74/2016/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: zmiany efektów kształcenia na kierunku Inżynieria Środowiska na studiach I stopnia (S1) i II stopnia (S2 i N2) - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  76 kB)


Uchwała nr 75/2016/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Przemysława Gardasa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  91 kB)


Uchwała nr 76/2016/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: uściślenia tytułu rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Żarkiewicza - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  91 kB)


Uchwała nr 77/2016/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Żarkiewicza - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  91 kB)


Uchwała nr 78/2016/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. Jarosława Błyszko na stanowisku adiunkta w Katedrze Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  97 kB)


Uchwała nr 79/2016/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. arch. Klary Czyńskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  98 kB)


Uchwała nr 80/2016/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. arch. Adama Zwolińskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  98 kB)


Uchwała nr 81/2016/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: powołania kierownika Laboratorium Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  97 kB)


Uchwała nr 82/2016/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie seminarium dyplomowego przez dr inż. Piotra Popiela - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  81 kB)


Uchwała nr 83/2016/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Programowej kierunku Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  79 kB)


Uchwała nr 84/2016/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia planu studiów podyplomowych Inżynieria Drogowa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  100 kB)


Uchwała nr 85/2016/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Piotra Brzezińskiego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  82 kB)


Uchwała nr 86/2016/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia wniosku o otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Anity Wszołkowskiej-Szewczyk - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)


Uchwała nr 87/2016/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Anity Wszołkowskiej-Szewczyk - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)


Uchwała nr 88/2016/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie seminarium dyplomowego przez dr inż. Zofię Gil oraz dr inż. Małgorzatę Lange - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  81 kB)


Uchwała nr 89/2016/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie seminarium dyplomowego przez dr inż. Grzegorza Szmechela - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  81 kB)


Uchwała nr 90/2016/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: uruchomienia IV edycji studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  121 kB)


Uchwała nr 91/2016/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: uchwalenia planów studiów na kierunku Budownictwo (profil ogólnoakademicki, w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie naukowej budownictwo) - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  83 kB)


Uchwała nr 92/2016/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: uchwalenia planów studiów na kierunku Inżynieria Środowiska (profil ogólnoakademicki, w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska) - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  105 kB)


Uchwała nr 93/2016/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. inż. Elżbiety Horszczaruk na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  98 kB)


Uchwała nr 94/2016/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: uzupełnieniu składu Wydziałowej Komisji Programowej dla kierunku WZORNICTWO - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  82 kB)


Uchwała nr 95/2016/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: uzupełnieniu składu Wydziałowej Komisji Programowej dla kierunku BUDOWNICTWO - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  82 kB)


Uchwała nr 96/2016/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia wniosków na Konkurs o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  84 kB)


Uchwała nr 97/2016/2017 z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem w związku z otrzymaniem dwóch kolejnych ocen negatywnych - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  103 kB)


Uchwała nr 98/2016/2017 z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie: odniesienia efektów kształcenia do charakterystyki Polskiej Ramy Kwalifikacji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  107 kB)


Uchwała nr 99/2016/2017 z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie: odniesienia efektów kształcenia do charakterystyki Polskiej Ramy Kwalifikacji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  84 kB)


Uchwała nr 100/2016/2017 z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie: odniesienia efektów kształcenia do charakterystyki Polskiej Ramy Kwalifikacji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  107 kB)


Uchwała nr 101/2016/2017 z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie: odniesienia efektów kształcenia do charakterystyki Polskiej Ramy Kwalifikacji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  84 kB)


Uchwała nr 102/2016/2017 z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie: odniesienia efektów kształcenia do charakterystyki Polskiej Ramy Kwalifikacji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  84 kB)


Uchwała nr 103/2016/2017 z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie: odniesienia efektów kształcenia do charakterystyki Polskiej Ramy Kwalifikacji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  85 kB)


Uchwała nr 104/2016/2017 z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie: odniesienia efektów kształcenia do charakterystyki Polskiej Ramy Kwalifikacji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  108 kB)


Uchwała nr 105/2016/2017 z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie: odniesienia efektów kształcenia do charakterystyki Polskiej Ramy Kwalifikacji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  84 kB)


Uchwała nr 106/2016/2017 z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie: odniesienia efektów kształcenia do charakterystyki Polskiej Ramy Kwalifikacji - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  84 kB)


Uchwała nr 107/2016/2017 z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie: podziału kwoty dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego (dotacji bazowej) otrzymanej w roku 2017 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  104 kB)


Uchwała nr 108/2016/2017 z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie: przyjęcia budżetu WBiA na 2017 rok - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  85 kB)


Uchwała nr 109/2016/2017 z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany w planach studiów kierunku: Architektury i Urbanistyka S1, S2 i N2 na nowy rok akademicki 2017/2018 i kolejne - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  121 kB)


Uchwała nr 110/2016/2017 z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany w planie studiów kierunku Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia stopnia pierwszego na nowy rok akademicki 2017/2018 i kolejne - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  112 kB)


Uchwała nr 111/2016/2017 z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany w programie studiów kierunku: Wzornictwo pierwszego (S1) i drugiego stopnia (S2) na nowy rok akademicki 2017/2018 i kolejne - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  119 kB)


Uchwała nr 112/2016/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia wniosku o przyjęcie oraz dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Przemysława Gardasa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  110 kB)


Uchwała nr 113/2016/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia wniosku o przyjęcie oraz dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Żarkiewicza - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  110 kB)


Uchwała nr 114/2016/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. Renaty Jackowiak na stanowisku adiunkta w Katedrze Wzornictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  102 kB)


Uchwała nr 115/2016/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. inż. arch. Marka Wołoszyna na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno – Ekologicznych Architektury - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  103 kB)


Uchwała nr 116/2016/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. arch. Miłosza Raczyńskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  103 kB)


Uchwała nr 117/2016/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy prof. Henryka Regimowicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Historii i Teorii Architektury - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  103 kB)


Uchwała nr 118/2016/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania kierownika Katedry Wzornictwa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  102 kB)


Uchwała nr 119/2016/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania kierownika Katedry Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno – Ekologicznych Architektury - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  103 kB)


Uchwała nr 120/2016/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: uchwalenia macierzy kompetencji na stopniu pierwszym studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Budownictwo (profil ogólnoakademicki, w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie naukowej budownictwo) - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  84 kB)


Uchwała nr 121/2016/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: uchwalenia macierzy kompetencji na stopniu drugim studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Budownictwo (profil ogólnoakademicki, w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie naukowej budownictwo) - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  84 kB)


Uchwała nr 122/2016/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: uchwalenia macierzy kompetencji na stopniu pierwszym studiów stacjonarnych na kierunku Inżynieria Środowiska (profil ogólnoakademicki, w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska) - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  109 kB)


Uchwała nr 123/2016/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: uchwalenia macierzy kompetencji na stopniu drugim studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Inżynieria Środowiska (profil ogólnoakademicki, w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska) - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  106 kB)


Uchwała nr 124/2016/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia macierzy kompetencji na kierunku Architektura i Urbanistyka S1 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  84 kB)


Uchwała nr 125/2016/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia macierzy kompetencji na kierunku Architektura i Urbanistyka S2 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  84 kB)


Uchwała nr 126/2016/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia macierzy kompetencji na kierunku Wzornictwo S1 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  84 kB)


Uchwała nr 127/2016/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia macierzy kompetencji na kierunku Wzornictwo S2 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  84 kB)


Uchwała nr 128/2016/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia macierzy kompetencji na kierunku projektowanie architektury wnętrz i otoczenia - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  126 kB)


Uchwała nr 129/2016/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania Komisji d/s. przewodu doktorskiego mgr inż. Przemysława Gardasa w dyscyplinie budownictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  101 kB)


Uchwała nr 130/2016/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania Komisji d/s. przewodu doktorskiego mgr inż. Krzysztofa Żarkiewicza w dyscyplinie budownictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  102 kB)


Uchwała nr 131/2016/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: uchwalenia zmiany w planach studiów doktoranckich w dyscyplinach Budownictwo oraz Architektura i Urbanistyka - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  101 kB)


Uchwała nr 132/2016/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia odniesienia kierunkowych efektów kształcenia do efektów Polskich Ram Kwalifikacji dla studiów doktoranckich prowadzonych przez WBiA - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  103 kB)


Uchwała nr 133/2016/2017  z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Przemysława Gardasa - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  126 kB)


Uchwała nr 134/2016/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie: nadania mgr inż. Przemysławowi Gardasowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  127 kB)


Uchwała nr 135/2016/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Żarkiewicza - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  110 kB)


Uchwała nr 136/2016/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie: nadania mgr inż. Krzysztofowi Żarkiewiczowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  107 kB)


Uchwała nr 137/2016/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr inż. Krzysztofa Żarkiewicza - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  106 kB)


Uchwała nr 138/2016/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie: podziału kwoty dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego (dotacji bazowej) otrzymanej w roku 2017 - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  100 kB)


Uchwała nr 139/2016/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. inż. arch. Marka Czyńskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Projektowania Architektonicznego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  84 kB)


Uchwała nr 140/2016/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w wymiarze ½ etatu dr inż. Grażyny Nowaczyk na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Geometrii Wykreślnej i Perspektywy - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  101 kB)


Uchwała nr 141/2016/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr hab. inż. Jerzego Wiry na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Katedry Inżynierii Sanitarnej - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  101 kB)


Uchwała nr 142/2016/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. arch. Jakuba Gołębiewskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii i Teorii Architektury - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  101 kB)


Uchwała nr 143/2016/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie: powołania kierownika Katedry Projektowania Architektonicznego - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  101 kB)


Uchwała nr 144/2016/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie: powołania kierownika Katedry Geotechniki - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  101 kB)


Uchwała nr 145/2016/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie: powołania promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Anity Wszołkowskiej-Szewczyk - treść uchwały (format:  pdf, rozmiar:  109 kB)