Habilitacje

Postępowania habilitacyjne w dziedzinie nauk technicznych - Budownictwo

 

dr inż. Teresa Rucińska – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 

 

Podstawa prawna udostępnienia informacji: 
Art.18a ust.12 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz.595, z późn.zm.)


 

dr inż. Tomasz Wróblewski – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 

 

Podstawa prawna udostępnienia informacji: 
Art.18a ust.12 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz.595, z późn.zm.)


 

dr inż. Paweł Mieczkowski – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 

 

Podstawa prawna udostępnienia informacji: 
Art.18a ust.12 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz.595, z późn.zm.)


 

dr inż. Danuta Barnat - Hunek – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

 

 

Podstawa prawna udostępnienia informacji: 
Art.18a ust.12 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz.595, z późn.zm.)