Rada Dyscypliny

Rada dyscypliny naukowej – Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

Skład osobowy rady IŚGiE
dr hab. inż. Edward Meller, prof. ZUT – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński
prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko
dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska, prof. ZUT
dr hab. Renata Gamrat, prof. ZUT
dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, prof. ZUT
dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT
dr hab. inż. Ryszard Malinowski, prof. ZUT
dr hab. Lilla Mielnik, prof. ZUT
dr hab. inż. Paweł Pieńkowski, prof. ZUT
dr hab. inż. Joanna Podlasińska, prof. ZUT
dr hab. inż. Hanna Siwek, prof. ZUT
dr hab. Mariola Wróbel, prof. ZUT
dr inż. Elwira Katarzyna Wróblewska, prof. ZUT
dr hab. inż. Katarzyna Zwarycz-Makles, prof. ZUT - zastępca
dr hab. Magdalena Błaszak
dr hab. Marek Podlasiński
dr hab. inż. Marek Jerzy Rynkiewicz
dr hab. inż. Małgorzata Włodarczyk - sekretarz
dr inż. Sławomira Bering
dr inż. Ewa Figiel
dr inż. Bogumił Kic
dr inż. Dorota Leciej-Pirczewska
dr inż. Robert Mańko
dr inż. Jacek Mazur
dr inż. Jerzy Nejranowski
dr Cyprian Seul
dr inż. Krzysztof Tarnowski