Otwarte przewody doktorskie

Otwarte przewody doktorskie z dyscypliny naukowej Budownictwo

Imię i nazwisko

Jedn. org.

Data otwarcia przewodu doktorskiego

Temat otwieranego przewodu doktorskiego

Opiekun naukowy

2019
Adam Wasilukprzewód doktorski otwarty w dniu 27.02.2019Analiza wpływu niepewności na interpretacje wyników krzywej Q-s, przy wykonywaniu próbnych statycznych obciążeń paliProf. dr hab. inż. Zygmunt Meyer
Mateusz Techmanprzewód doktorski otwarty w dniu 17.04.2019Wpływ rodzaju zbrojenia rozproszonego na właściwości kompozytów cementowych do druku 3DDr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT
Kamil Stacheckiprzewód doktorski otwarty w dniu 17.04.2019Analiza możliwości konwersji krzywej próbnego statycznego obciążenia pala przy zmianie jego geometriiProf. dr hab. inż. Zygmunt Meyer
Paweł Siemaszkoprzewód doktorski otwarty w dniu 17.04.2019Analiza wpływu skrócenia trzonu pala na opór pobocznicyProf. dr hab. inż. Zygmunt Meyer
Karol Federowiczprzewód doktorski otwarty w dniu 17.04.2019Wpływ pielęgnacji na odkształcenia skurczowe kompozytów cementowych wykorzystywanych w technologii druku 3DDr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT
Bartosz Budzińskiprzewód doktorski otwarty w dniu 17.04.2019Wpływ rodzaju i ilości lepiszcza na czas relaksacji naprężeń w mastyksie asfaltowym wysokogrysowym SMA-MADr hab. inż. Paweł Mieczkowski
Marek Kurnatowskiprzewód doktorski otwarty w dniu 17.04.2019Badanie wpływu zmian parametrów drgań niwelatorów precyzyjnych na dokładność pomiaru przemieszczeń pionowych obiektów budowlanychDr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ
Janusz Bochenekprzewód doktorski otwarty w dniu 24.04.2019Model decyzyjny wyboru wykonawcy robót budowlanych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych oraz teorii zbiorów rozmytychDr hab. inż. Bożena Hoła, prof. PWr
2018
Anna
Jabłonka
ZTKprzewód doktorski otwarty w dniu 31.01.2018 r.Analiza dynamiki konstrukcji przy nieciągłych w czasie wymuszeniach stochastycznychprof. dr hab. inż. Radosław Iwankiewicz
Michał
Pilch
KGprzewód doktorski otwarty w dniu 31.01.2018 r.Weryfikacja modelu matematycznego współpracy georury z wypełnieniem gruntowym na podstawie badań eksperymentalnych w warunkach terenowychprof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer
Dominik KacprzakKDiMprzewód doktorski otwarty w dniu 14.03.2018 r.Identyfikacja determinant skuteczności szykan drogowych zastosowanych w strefach wjazdowych dróg wojewódzkich do małych miejscowościdr hab. inż. Alicja Sołowczuk, prof. ZUT

Rafał

Jaworski
KBOprzewód doktorski otwarty w dniu 13.06.2018 r.Analiza skuteczności zbrojenia siatkami kompozytowymi ścian murowych z betonu komórkowegoprof. zw. dr hab. inż. Romuald Orłowicz
Szymon SkibickiKKŻiTBprzewód doktorski otwarty w dniu 13.06.2018 r.Ocena właściwości kompozytu na spoiwie cementowym do druku 3Ddr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT
Jakob MachonKGprzewód doktorski otwarty w dniu 03.10.2018 r.Wpływ roztworów wprowadzonych do gruntów niespoistych na ich właściwości mechaniczneprof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Meyer
Krzysztof GumnyKGprzewód doktorski otwarty w dniu 21.11.2018 r.Współpraca pojedynczego fundamentu płytowo-palowego z gruntemprof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Meyer
Krzysztof WierzbickiZTKprzewód doktorski otwarty w dniu 21.11.2018 r.Wpływ elementów ograniczających deplanację na moment krytyczny belek stalowych w eksperymencie numerycznym i fizycznymdr hab. inż. Maciej Szumigała, prof. PP
2017
dr inż. Kamila ZającKIS

zaproszenie na seminarium naukowe (format:  pdf, rozmiar:  102 kB)

przewód doktorski otwarty w dniu 25.01.2017 r.

Wpływ parametrów fizykochemicznych fotokatalizatorów na bazie TiO2 na właściwości mechaniczne modyfikowanych gipsówdr hab. inż. Magdalena Janus, prof. ZUT
Magdalena Olszewskaprzewód doktorski otwarty w dniu 01.03.2017 r.Określenie wartości modułu ściśliwości konsolidowanego gruntu organicznego na podstawie badań terenowychprof. dr hab. inż. Ryszard Coufal
Norbert Olczykprzewód doktorski otwarty w dniu 20.12.2017 r.Analiza właściwości elementów betonowych zbrojonych prętami GFRP

dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT

dr. inż. Jarosław Błyszko - prom. pomocniczy

Piotr Cichockiprzewód doktorski otwarty w dniu 20.12.2017 r.Analiza współpracy fundamentu płytowo-palowego z podłożem gruntowym z uwzględnieniem oporu pobocznicy i podstawy pala wywołanych osiadaniemprof. dr. hab. inż. Zygmunt Meyer
2016
Jarosław Strzałkowskiprzewód doktorski otwarty w dniu 28.09.2016 r.Modyfikacja kompozytów betonowych pod względem izolacyjności i akumulacyjności cieplnej oraz wytrzymałościprof. dr hab. inż. Halina Garbalińska
2015
mgr. inż. Krzysztof ŻarkiewiczKGzaproszenie na seminarium naukowe  (format:  pdf, rozmiar:  382 kB)Analiza formowania się oporu pobocznicy pala w gruntach sypkich, w oparciu o badania modeloweprof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer

mgr inż.

Piotr Tkacz

KBO

zaproszenie na seminarium naukowe (format:  pdf, rozmiar:  191 kB)

przewód doktorski otwarty w dniu 21.01.2015 r.

Ocena wytrzymałości na ściskanie konstrukcji murowych z uwzględnieniem badań in situprof. dr hab. inż. Romuald Orłowicz

2014

 

 

 

 

mgr inż. Magdalena Bochenek

ZDEOiZ

zaproszenie na seminarium naukowe  (format:  pdf, rozmiar:  104 kB)

 

przewód doktorski otwarty w dniu 03.12.2014 r.

Ocena zmienności parametrów higro-termicznych betonu komórkowego o zróżnicowanej gęstości

prof. nadzw. dr hab. inż. Halina Garbalińska

mgr inż. Andrzej Łopatka

zaproszenie na seminarium naukowe (format:  pdf, rozmiar:  228 kB)

 

przewód doktorski otwarty w dniu 05.11.2014 r.

Analiza mechanizmów współpracy kolumny piaskowej w osłonie geosyntetycznej z gruntem

prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer

2013

 

 

 

 

mgr inż. Adam Zieliński

KKŻITB

zaproszenie na seminarium naukowe  (format:  pdf, rozmiar:  172 kB)


 (format:  pdf, rozmiar:  172 kB) przewód doktorski otwarty  w dniu 20.11.2013 r.

Skurcz autogeniczny betonów samozagęszczalnych

prof. nadzw. dr hab. inż. Maria Kaszyńska

mgr inż. Agnieszka

Pełka-Sawenko

ZTK

ZDMB

zaproszenie na seminarium naukowe  (format:  pdf, rozmiar:  165 kB)

 

przewód doktorski otwarty 

w dniu 20.11.2013 r.

Zmiana właściwości dynamicznych belek zespolonych przy zmianie pola sił wewnętrznych

dr hab. inż. Maciej Szumigała, prof. PP

(przewód doktorski otwarty w Instytucie Konstrukcji Budowlanych w Politechnice Poznańskiej)

 

promotor pomocniczy

dr inż. Tomasz Wróblewski - ZUT 

2012

 

 

 

 

mgr inż. Przemysław Gardas

KDMiMB

ZDiM

zaproszenie na seminarium naukowe (format:  pdf, rozmiar:  28 kB)

 


przewód doktorski otwarty w dniu 23.01.2013 r.

Wpływ lokalizacji przystanku autobusowego oraz warunków ruchu na długość wzmocnienia konstrukcji nawierzchniprof. nadzw. dr hab. inż. Alicja Sołowczuk

mgr inż. Grzegorz Szmechel

KG

zaproszenie na seminarium naukowe (format:  pdf, rozmiar:  2,47 MB)

 

przewód doktorski otwarty w dniu 23.01.2013 r.

 

przewód zakończony – obrona rozprawy doktorskiej 9 kwietnia 2014 r.

 

prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer

2011

 

 

 

 

mgr inż. Jarosław Błyszko

KKŻITB

zaproszenie na seminarium naukowe (format:  pdf, rozmiar:  180 kB)

 

przewód doktorski otwarty w dniu 14.12.2011 r.

Analiza właściwości reologicznych twardniejącego betonu modyfikowanego zbrojeniem rozproszonym

Zmiana tematu przewodu doktorskiego
w dniu 30 września 2015 r.

Nowy temat:

Porównawcza analiza pełzania twardniejącego betonu zwykłego oraz modyfikowanego zbrojeniem rozproszonym

prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki

mgr inż. Piotr Brzozowski

 

zaproszenie na seminarium naukowe (format:  pdf, rozmiar:  180 kB)

 

przewód doktorski otwarty w dniu 14.12.2011 r.

Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na właściwości betonów podwodnych w okresie dojrzewania

prof. nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk

mgr inż. Piotr Szewczyk

 

zaproszenie na seminarium naukowe (format:  pdf, rozmiar:  129 kB)

 

przewód doktorski otwarty w dniu 19.10.2011 r.

Wzmacnianie pod obciążeniem belek zespolonych stalowo-betonowych w eksperymencie numerycznym i fizycznym

dr hab. inż. Maciej Szumigała, prof. PP

(przewód doktorski otwarty w Instytucie Konstrukcji Budowlanych w Politechnice Poznańskiej)

2008
mgr Bartłomiej Majkowskiprzewód doktorski otwarty w dniu 16.06.2008 r.Niestacjonarne pomiary sorpcyjne współczynnika dyfuzji wilgoci porowatych materiałów budowlanych.dr hab. inż. Halina Garbalińska, prof. nadzw. PS