Regulaminy i procedury

Załącznik do Uchwały nr 91/2015/2016 Rady WBiA ZUT w Szczecinie z dnia 16 marca 2016 r.
POSTĘPOWANIE W PRZEWODZIE DOKTORSKIM WBiA ZUT.

Tryb postępowania w przewodzie doktorskim (format:  pdf, rozmiar:  134 kB)