Rada Społeczno-Gospodarcza

Misja i statut Rady Społeczno-Gospodarczej

Rada Społeczno-Gospodarczej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za cel postawiła sobie ścisłą współpracę uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów.

 

Statut (format:  pdf, rozmiar:  152 kB)

Skład Rady Społeczno-Gospodarczej na kadencję 2020-2024

Radę Społeczno-Gospodarczą tworzą

               Przedstawiciele Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska:

  • dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. ZUT
  • dr inż. Małgorzata Abramowicz
  • dr inż. Dorota Leciej-Pirczewska
  • dr inż. Andrzej Pozlewicz
  • prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska
  • prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer
  • prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik
  • dr hab. inż. Teresa Rucińska, prof. ZUT
  • dr inż. Krzysztof Żarkiewicz

 

 

               Przedstawiciele organizacji i przedsiębiorstw:

•             Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

•             PreZero

•             PB CIROKO Sp. z o.o.

•             BLEJKAN S.A.

•             Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

•             Prime Construction Sp. z o.o.

•             Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

•             Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

•             Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

•             P.U.I. EKO-INWEST S.A.

•             Urząd Miasta Świnoujście

•             Urząd Miejski Stargard

•             Przedsiębiorstwo Budowlane CALBUD Sp. z o.o.

•             Okręgowy Inspektor Pracy

•             Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Szczecinie

•             Hunnebeck

•             ZB Siemaszko

•             Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych oddział w Szczecinie

•             PM Services Poland Sp. z o.o.

•             PROCYON

•             Urząd Marszałkowski Centrum Inicjatyw Gospodarczych

•             TOMASZEWICZ Development Sp. z o.o.

•             Gmina Miasto Szczecin

•             Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

•             Zakład Wodociągów i Kanalizacji Szczecin

•             Recycling Group Sp. z o.o