Aktualności dla przemysłu

Oferta dla przemysłu

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska jest jednym z dziesięciu wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W obszarze działań Wydziału znajduje się kształcenie studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz prowadzone są prace badawczo-naukowe, badania podstawowe, prace laboratoryjne dotyczące szerokiego zakresu zagadnień inżynierskich. 

Wydział specjalizuje się w badaniach naukowych dotyczących mechaniki konstrukcji, zjawisk fizyko-chemicznych, właściwości materiałów budowlanych czy też inżynierii środowiska. Nasi pracownicy wykonują również ekspertyzy techniczne stanu konstrukcji i przyczyn uszkodzenia na zlecenie osób prywatnych jak i organów administracji publicznej. 

Zakres badań 

·                     Badania dotyczące betonów i zapraw

·                     Badania stali

·                     Badania wytrzymałościowe, mikrostrukturalne i cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych

·                     Badania materiałów i nawierzchni drogowych

·                     Badania geotechniczne

·                     Diagnostyka budynków - energetyczna, akustyczna, oświetleniowa, mikroklimatyczna 

·                     Pomiary geodezyjne, fotogrametria, skanowanie 3D

·                     Badania wody, ścieków i odpadów

·                     Badania elementów i konstrukcji budowlanych  

 

Wyszczególnione w niniejszym zestawieniu badania laboratoryjne, nie obejmują całych naszych możliwości badawczych, wskazują tylko najpopularniejsze badania. Wydział posiada szereg wysoko wyspecjalizowanych sprzętów, takich jak skanery optyczne, systemy optyczne do pomiaru naprężeń i odkształceń czy prowadzenia szczegółowych analiz właściwości materiałów. Zajmujemy się również badaniami statycznymi i dynamicznymi wielkogabarytowych elementów konstrukcyjnych oraz badaniami konstrukcji. W przypadku nieznalezienia poszukiwanego badania prosimy o kontakt. 

 

Mobilna pilotażowa mechaniczno-biologiczno-chemiczna OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW (format:  pdf, rozmiar:  3,50 MB)