Ubezpieczenie zdrowotne

ZARZĄDZENIE NR 84 Rektora ZUT z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego doktorantów Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie - pobierz PDF (format:  pdf, rozmiar:  8,08 MB)