Inżynieria Środowiska N2

Plany i programy obowiązujące studentów przyjętych na studia w roku akademickim:

 

Rok rekrutacjiRok studiówPlany obowiązujące od danego roku rekrutacjiSylabusy obowiązujące od danego roku rekrutacji
2020/2021I rokPlany zatwierdzone w...Sylabusy przedmiotów
2019/2020II rokPlany zatwierdzone w...Sylabusy przedmiotów