Budownictwo N1

Plany i programy obowiązujące studentów przyjętych na studia w roku akademickim:

 

Rok rekrutacji Rok studiówPlany obowiązujące od danego roku rekrutacji Sylabusy obowiązujące od danego roku rekrutacji
2022/2023I rokPlany zatwierdzone w...Sylabusy przedmiotów
2021/2022 II rokPlany zatwierdzone w... Sylabusy przedmiotów
2020/2021 III rokPlany zatwierdzone w... Sylabusy przedmiotów
2019/2020 IV rokPlany zatwierdzone w... Sylabusy przedmiotów

2018/2019

V rok

Plany zatwierdzone w maju 2017 r. (format:  pdf, rozmiar:  811 kB)fileadmin/pliki/wbia/zalaczniki/programy_i_plany/plany_studiow/budownictwo_zmiana/files/Budownictwo_N1__Z_.pdf (format:  pdf, rozmiar:  770 kB)

Sylabusy przedmiotów