Krajowe Ramy Kwalifikacji

Pod adresem http://krk.zut.edu.pl/ znajduje się uczelniany serwis poświęcony Krajowym Ramom Kwalifikacji. Można w nim znaleźć między innymi sylabusy przedmiotów.