Inżynieria Środowiska S1

Plany i programy obowiązujące studentów przyjętych na studia w roku akademickim:

 

Rok rekrutacjiRok studiówPlany obowiązujące od danego roku rekrutacjiSylabusy obowiązujące od danego roku rekrutacji
2020/2021I rokPlany zatwierdzone w...Sylabusy przedmiotów
2019/2020II rokPlany zatwierdzone w...Sylabusy przedmiotów
2018/2019III rokPlany zatwierdzone w maju 2017 r.
 (format:  pdf, rozmiar:  870 KB)
Sylabusy przedmiotów
2017/2018IV rokPlany zatwierdzone w maju 2017 r.
 (format:  pdf, rozmiar:  870 KB)
Sylabusy przedmiotów