Opinie Rady Dyscypliny 2022/23

Opinia nr 1/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 października 2022 r. w sprawie: rekomendacji kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jakoba Machona - treść opinii


Opinia nr 2/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 października 2022 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Jakobowi Machonowi - treść opinii


Opinia nr 3/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 października 2022 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Jakobowi Machonowi - treść opinii


Opinia nr 4/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 października 2022 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji ds. egzaminu doktorskiego z języka obcego - język niemiecki w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Jakobowi Machonowi - treść opinii


Opinia nr 5/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 października 2022 r. w sprawie: rekomendacji składu komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie naukowej budownictwo (inżynieria lądowa i transport) mgr. inż. Jakobowi Machonowi - treść opinii


Opinia nr 6/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 października 2022 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska - treść opinii


Opinia nr 7/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 października 2022 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Budownictwa Ogólnego na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska - treść opinii


Opinia nr 8/2022/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 października 2022 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inż Rafałowi Przemysławowi Nowakowi w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport - treść opinii