Informacje bieżące

Wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 04.08.2022 10:17

Z przyjemnością pragnę poinformować, że w wyniku przeprowadzonej ewaluacji za lata 2017-2021 decyzją nr 478/206/2022 Minister Edukacji i Nauki przyznał Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu w Szczecinie kategorię B+ w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport.

Kategoria ta zapewnia nam pełnię praw akademickich. Bardzo dziękuję Wszystkim, których praca przyczyniła się do uzyskania tego wyniku.

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska, przewodnicząca Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport