Informacje bieżące

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2022 r. 22.11.2022 19:12

Dział Nauki informuje, że od dnia 1 grudnia 2022 r. będzie można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Osobami uprawnionymi do otrzymania stypendium są osoby prowadzące działalność naukową, które:

  •  są doktorantami;
  • nauczycielami akademickimi nie posiadającymi stopnia doktora;

albo

  • posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w uczelni.

Wnioski o stypendium dla wybitnych młodych naukowców (w 1 egz.)  należy złożyć w Dziale Nauki w terminie do dnia 16 grudnia 2022 roku.

 

więcej informacji