Informacje bieżące

Program PROM-ZUT 02.11.2021 14:46

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

ogłasza konkurs

 

 

dla doktorantów ZUT poniżej 40 roku życia w celu udziału

w krótkich formach kształcenia (od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze.

 

 

Preferowane formy wyjazdów to:

- czynny udział w konferencji międzynarodowej (referat lub poster),

- udział w zajęciach szkoły doktorskiej,

- staż naukowy w uczelni zagranicznej do 30 dni.

Czas realizacji wyjazdu: nie później niż do końca kwietnia 2022 r.

 

 

Termin składania wniosków: 19 listopada 2021 do godz. 12:00

Miejsce składania wniosków:

- budynek Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, al. Piastów 50a,

pok. 211, w godz. 9:00 – 12:00.

 

 

Szczegółowe informacje, w tym regulamin i wniosek konkursowy wraz z załącznikami, można znaleźć na stronie:

www.prom.zut.edu.pl

 

Ogłoszenie o konkursie: Program PROM ZUT (format:  pdf, rozmiar:  777 KB)