Informacje bieżące

Praca dziekanatów w okresie świątecznym 20.12.2022 19:52

Studia stacjonarne

Dziekanat kierunków :

Budownictwo, Inżynieria Środowiska, Inżynier Europejski (pokój 202,203)

będzie nieczynny w okresie od 23/12/2022-30/12/2022

 

Studia niestacjonarne

Dziekanat kierunków : 

Budownictwo, Inżynieria Środowiska (pokój 105)

będzie nieczynny w okresie od 22/12/2022-27/12/2022