Informacje bieżące

Ogólnopolski Zjazd Dziekanów kierunku budownictwo 23.04.2021 07:50

W dniu 22.04.2021 r. odbyła się pierwsza część Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów kierunku Budownictwo zorganizowana przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Ogólnopolski Zjazd Dziekanów kierunku Budownictwo

W zjeździe wzięli udział Dziekan – Anna Głowacka, Prodziekani Małgorzata Abramowicz, Dorota Leciej- Pirczewska i Andrzej Pozlewicz oraz prof. Maria Kaszyńska jako przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Na zjeździe podjęto następujące tematy: Programy nauczania na kierunku budownictwo w aspekcie uprawnień budowlanych, Akredytacja kierunków inżynierskich – KAUT, Nowe zasady oceny programowej PKA, „Uniwersytety europejskie” szansą na rozwój i umiędzynarodowienie uczelni, Dlaczego potrzebna jest zmiana paradygmatu myślenia o administracji?, Jednolite studia magisterskie na kierunku Budownictwo, Współpraca z firmami kolejowymi w kształceniu inżynierów, Interdyscyplinarny BIM.