Informacje bieżące

II tura rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia 05.08.2022 10:23

Postępowanie rekrutacyjne oraz przyjmowanie dokumentów na studia stacjonarne pierwszego  i drugiego stopnia na kierunki: Budownictwo i Inżynieria Środowiska w ramach II tury rekrutacji prowadzone będzie od 05 września 2022 r

Dokumenty przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

Dokumenty można dostarczyć:

1)    osobiście,

2)    za pośrednictwem osób trzecich,

3)    pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym, na adres wydziału z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA), wówczas kserokopie dokumentów powinny być uwierzytelnione notarialnie,

4)    kurierem (adres wydziału z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA), wówczas kserokopie dokumentów powinny być uwierzytelnione notarialnie.